17 Kislew 5781 | 02 December 2020
Mededelingen
Een oud Sefardisch gebed tegen het coronavirus

רבון העולמים,
גלוי וידוע לפני כסא כבודך אשר מדת הדין מתוחה עלינו בעונותנו ובאנו לחלות פניך שתעצור המגפה מעלינו ולא תתן המשחית לבא אל בתינו,
ורחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו ועל כל ישראל עמך וקבל תפילתנו כמו שקבלת קטורת הסמים שהקטיר לפניך אהרן הכהן כאשר החל הנגף בעם שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה,
וכן פנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה,
וכן דוד שנאמר ויבן שם דוד מזבח לה' ויעל עלות ושלמים ויעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל,
כי אתה אבינו ולך תלויות עינינו רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהלתנו אתה שכן כתוב בתורתך והסיר ה' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאך:
ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:
ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:
ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.Heer der Wereld,
Het is u bekend dat er een plaag woedt in de wereld.
Wij komen voor uw Troon om u te smeken dat de plaag ophoudt en ons niet bereikt,
Heb medelijden met onze kinderen en uw onderdanen,
Neem onze gebeden en onze offers aan, zoals u die van Aharon aannam,
Want u bent onze Vader, help ons en genees ons,
Koning, verlos ons van de plaag wanneer wij U aanroepen.

Laatste artikelen
De eeuwige strijd voor spiritualiteit en geestelijke groei

“ Ja’akov bleef alleen achter; een man worstelde met hem totdat de ochtend aanbrak ” ( Gen .  32:24 ). De nieuwste technische snufjes maken ons leven vaak erg makkelijk. Onze luxe leven reduceert onze bereidheid ergens voor te vechten. Hoe kijkt de Tora aan tegen uitdagingen en spirituele krachtmetingen? Dit is eigenlijk de essentie van de strijd tussen Ja’akov en de vrremde man, die de Beschermengel van Esau bleek. Op weg naar Israel stuurt Ja’akov...

Uitgelicht dossier
Nederland tav Israel en Joden
Joden in Amsterdam rond 1910. De band tussen Joden en Nederlanders en tussen Nederlanders en Israël is veelbewogen. Hoewel Joden eeuwenlang goed hebben gehad in Nederland, kan dit in schril contrast staan door het feit dat procentueel in Nederland de meeste Joden tijdens de Sjoa zijn...
Publicisten
Sjabbat
Parasja:
Wajjisjlach
Aanvangstijd:
04 Dec: 16:10 uur
Eindtijd:
05 Dec: 17:18 uur
Jom Hazikaron

2 december 1264:
In Sinzig (DL) verscheen een zekere Abraham die het jodendom wilde prediken. Hij werd gevangen gezet en gedwongen christen te worden. Omdat hij dit weigerende werd hij op een afgrijselijke manier gemarteld en vervolgens levend verbrand.

2 december 1941:
420 joodse families warden in Slavjansk door de SS terechtgesteld.

2 december 1942:
800 joden van Krosno die de deporatie wisten te ontvluchten werden door de SS opgespoord en weggevoerd naar Belzec. 2500 joden werden van Krasne naar Rzeszow overgebracht.

Pasoek
Chagiega 12b
Engelenscharen prijzen G'd dag en nacht, maar wanneer de lofprijzingen van Israël gehoord worden, zijn zij stil.
Informatie
Artikelen: 1.336
Nieuwsberichten: 3.115
Dossiers: 255
Aantal bezoekers
Vandaag: 255
Deze maand: 584
Dit jaar: 208.175
Totaal: 3.531.691
Vanaf 5 januari 2003
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.