20 Sjewat 5782 | 22 januari 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Pekoedei / Inzicht Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Sjemot/ Exodus 38:21-40:38 | door: Zwi Goldberg
Op drie plaatsen in Pekoedei komt het woord oprichten voor:
  1. In zin 40:2 staat het in de gebiedende wijs: Op een dag van de eerste maand, op de eerste van de maand, moet je de Woning als tent van samenkomst oprichten.
  2. In vers 17 in de lijdende vorm: En het gebeurde in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste van de maand, dat de woning werd opgericht.
  3. En in de volgende zin 18: En Mosjé richtte de Woning op. Hier wordt de oprichting van de Woning weergegeven als door Mosjé Rabeinoe verricht.

Wat is de verborgen betekenis van de verschillende vormen waarin het werkwoord oprichten staat in deze drie zinnen? Onze geleerden zeggen: Toen Israël en al de wijzen van hart de Woning wilden oprichten, konden zij dat niet. Toen zei Hasjem tegen Mosjé: ‘houdt jij je bezig met de oprichting van de Woning, dan zal hij uit zichzelf worden opgericht'. Want er staat: werd opgericht, dat betekent dat de Woning uit zichzelf werd opgericht.

De Kli Jakar leert ons dat in de procedure van de oprichting van de Woning een uiterst belangrijke boodschap voor de latere geslachten opgesloten zit. Na al de inspanning die de Israëlieten zich getroost hadden om de Woning te vervaardigen, slaagden zij er tenslotte niet in om de Woning met hun eigen krachten op te richten. Dat leert de mensen door alle geslachten heen dat zonder hulp uit de Hemel de kracht van hun handen te kort schiet. En vanwege de uitspraak: met het zweet op je gezicht zal je brood eten (Beresjiet 3: 19) moet een mens werken om in zijn eigen onderhoud te voorzien, maar slechts met hulp van zijn Schepper, die hem dagelijks begeleidt, is de mens in staat zijn behoeften te bevredigen, op elk onderdeel van het dagelijks leven. Deze overwegingen gelden niet alleen voor de materiële zaken van de mens, maar ook voor geestelijke dingen. Zo legt de Gemara uit, dat een mens, wanneer hij eenmaal uit vrije keuze beslist heeft dat hij zijn slechte neigingen wil onderdrukken, de hulp van de Hemel nodig heeft om die overwinning tot een succes te maken.

Het feit dat de Woning pas nadat Mosjé zich er mee had bezig gehouden, werd opgericht, is een bewijs voor datgene wat de Midrasj zegt, n.l. dat de wereld geschapen werd vanwege de verdiensten van Mosjé. En als dat zo is, dan heeft hij de Woning als het ware opgericht. De Woning was, zoals bekend is, gebouwd volgens het bouwschema van de wereld. Hieruit leiden de geleerden af, dat de Woning van de Getuigenis werd opgericht wegens de verdienste van diegene voor wie de wereld geschapen is.

Bron: Joods Leven
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.