12 Chesjwan 5782 | 18 oktober 2021
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Ha-azinoe / Commentaar Overzicht | Inzicht | Haftara | Commentaar
Dewariem/ Deuteronomium 32:1-52 | door: Devorah
Het hele hoofdstuk (32) is één lied. Een lied is een uiting van de harmonie van de Schepping. Rabbi Gedaliah Schorr legt uit dat een lied een concept van harmonie is waar de mens erkent dat alle elementen van het universum G'ds wil uitdragen, zoals alle noten die samen een gecompileerd lied vormen, samen met de instrumenten van het orkest en de stemmen van het koor die samenwerken om tot een harmonieuze samenwerking te komen. Het is een wonder.
In [i]hasjierah hazo't...dit lied (31:19)leren wij dat wanneer geen harmonieuze samenwerking tussen de noten, instrumenten en het koor bestaat, dat er een onsamenhangend geluid te horen zou zijn. In Haazinoe leert Bnej Jisrael hoe zij tot een harmonieus volk kunnen worden en hoe de schepping op hun harmonie reageert (zie HIER).

Het lied is een combinatie van verleden, heden en toekomst die in één lied samengesmolten zijn alsof het allemaal op hetzelfde moment plaats vindt (Rabbi Gedaliah Schorr).

De opdeling van het Lied is als volgt:
  • Intro: Vs.1-6
  • een overzicht van de geschiedenis: Vs. 7-9
  • Hasjems Goedheid naar Bnej Jisrael: Vs.10-14
  • Voorspoed brengt ontbinding: Vs. 15-18
  • De afglijding verergert: Vs. 16-17
  • Hasjems toorn: Vs.19-25
  • Valse noties van de veroveraars: Vs.26-31
  • De dwaze en eigenwijze gedachten van de vijand: Vs. 28-31
  • Bron van Israels lijden: Vs.3-35
  • Bnej Jisrael wordt getroost: Vs.36-43
RaMBaN vat het Lied en de Joodse geschiedenis samen
Dit Lied is onze ware en betrouwbare getuigenis. Het vertelt ons duidelijk wat met ons gaat gebeuren. Het begint met de grenzeloze gunsten die Hasjem op Bnej Jisrael verleende, wat alleen terugbetaald wordt bij rebellie. Jisraels loyaliteit bracht hongersnood, wilde dieren, wrede aanvallers en een genadeloze verstrooiing op. Deze voorspellingen zijn inmiddels vervuld. Aan het einde zullen - ook - de naties gestraft worden [toevoeging van Devorah: zie profetie van Jo'el in de TeNaCH]. Zij worden gestraft naar hun daden, omdat zij Hasjem haten. Ondanks Bnej Jisrael afgoden maakten, zij zijn nooit geheel in de andere naties geassimileerd. Joden hebben nooit zich geheel door huwelijken in de naties gemengd of zich in alle aberraties van de naties tevreden gesteld! Daarom haten de naties de Joden omdat zij toch nog iets van hun loyaliteit aan Hasjem toonden.

Het Lied maakt de toekomstige verlossing niet voorwaardelijk. nee, het garandeert onze overleving en de val van onze vijanden. De opmerking wejavo' Mosje wajedaber 'et-divrej hasjierah-hazo't... en Mosje kwam en sprak de woorden van dit Lied..., impliceert de Tora dat Mosje uitleg geeft over alle implicaties, ook al is het kort, maar zeer betekenisvol.
Wanneer een niet-Joodse profeet deze woorden zou hebben uitgesproken, zou hij iedereen wie het hoorde hem geloven, omdat het tot nu toe zonder één uitzondering is vervuld.

Daarom moeten wij vooruit kijken naar de invulling van het van Hasjem door Zijn profeet Mosje.

Tot slot heeft deze Parasja 614 woorden. Dat zijn 613 mitswes + 1.
Waar staat die 1 voor?
Daar zijn verschillende interpretaties voor en er werden twee voorgelegd:
1. Laatste woord van de parasja is Jisrael. 613 mistwes zijn aan Jisrael (+1) gegeven.
2. Er zijn 613 mitswes. Er zijn 7 Rabbinale mitswes. Jisrael bestaat uit 7 letters.


 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.