10 Niesan 5783 | 01 april 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Autisme en het Jodendom
Publicatiedatum: woensdag 02 april 2014 Auteur: Redactie | 2.679 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Gezondheid, psychologie en sport, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Leer van de Lubavitcher Rebbe »
De Lubavitcher Rebbe zei over autisme:
“Begaafde zielen komen in deze wereld en schitteren. Allen die hen omringen, baden in hun licht en schoonheid. En als zij weg zijn, wordt hun licht gemist.

Zielen met een uitdaging komen binnen, struikelen en vallen. Zij krabbelen zelf weer op en vallen weer. Uiteindelijk klimmen zij naar een hoger niveau waar meer struikelblokken op hen wachten. Hun prestaties blijven onopgemerkt, hoewel hun struikelblok voor iedereen duidelijk is.

Maar tegen de tijd dat ze weer vertrekken, zijn er nieuwe wegen gemaakt, obstakels geëgaliseerd en het leven zelf heeft een nieuwe helderheid opgedaan voor een ieder die nog moeten binnengaan.

Beide zijn zuivere zielen, G’ddelijk in essentie. Terwijl de begaafden hun licht van Boven schijnen, moeten de zielen met een uitdaging moeten hun vijand op eigen grond treffen . De werkelijke verandering in deze wereld is slechts om hunnentwil.” [bron]

Als iemand autistisch is, betekent niet dat ze met niemand een band kunnen hebben. Ze kunnen misschien niet goed met mensen omgaan, maar met G’d kunnen zij net als ieder ander een goede band hebben, misschien zelfs beter. Terwijl zij niet druk zijn met de mensen om hen heen, zijn zij druk met G’d [bron].”

Het Jodendom kent een sterke traditie met betrekking tot speciale kinderen. Zo wordt er gezegd dat de Chazon Ish en de Steipler opstonden wanneer een autistisch kind of een kind met syndroom van down het vertrek binnenkwam.

De dieper inzicht in autisme en Jodendom, wordt in verband gelegd met gilgoel, reïncarnatie. Kort gezegd wordt gilgoeliem [meervoud van gilgoel] als onderdeel gezien voor tikkoen [correctie/herstel].

In Tehilliem 91:7 staat: “Jifol mitsidecha, ‘elef-iervavah miemienecha ‘elejcha lo’ jigasj…1000 aan jouw zijde en 10.000 aan jouw rechterzijde, het zal je niet naderen.”
Het tikkoenproces van de zondeval was over 1000 generaties gepland. Van Adam Harisjon [Adam] tot Mosje Rabbenoe [Mozes] zijn 26 generaties die de kanalen van de Boom des Levens naar de Sefirah [1 van de 10 emanaties/attributen waardoor G'd aan ons openbaart] Malchoet [Koninkrijk en wordt geassocieerd met deze fysieke wereld, planeten en het zonnestelsel] corrigeerde.
Vanwege het proces voor hen, Mosje en Aharon symboliserend als de Sfirot [meervoud van Sefirah] Netsach en Hod [bescheidenheid en nederigheid], kon de Tora op Sinaj gegeven worden aan het Joodse volk. De Tora is onze GPS in dit leven. De rest van de 974 generaties bleven over voor de universele correctie/herstel tot de uiteindelijke verlossing.

Dan wordt er door de Geleerden gesteld: “‘Ejn ben dawied ba’ ‘ad sjejichloe kol hansjamot sjebagoef… de zoon van Dawied [de Mosjiach/Messias] zal niet komen totdat alle zielen die in het lichaam bevinden, klaar zijn [met hun taak].” De Zohar zegt, wanneer alle zielen door het [correctie] proces heen zijn gegaan, dan zullen nieuwe zielen die nog nooit zijn gereïncarneerd, naar beneden komen [bron].

Deze gedachtegoed over tikkoen werd met name door de Arizal  algemeen ter kennis gebracht. Zoals de RaMCHaL in Derech Hasjem [het pad van Hasjem] uitlegt, iedere nesjomme - ziel – krijgt een aantal kansen om bepaalde misstanden uit vorige levens recht te zetten om meer zechoetiem [verdiensten] te krijgen, waardoor er sjelajmoet [onwrikbare perfectie] bereikt kan worden. Deze ‘speciale’ kinderen beschikken over ‘speciale’ jedi’ot [informatie] en verheven nesjamot [meervoud van nesjomme]. Vandaar dat de Chazon Ish en de Steipler voor zulke kinderen opstonden, omdat zij nesjamot zijn die in de laatste fase van hun tikkoen bevinden. Deze nesjamot hebben een verhoogd bewustzijn van de ware realiteit van deze wereld. Het komt voor dat deze nesjamot de katalysatoren zijn frumme [charedisch, orthodox] gezinnen [bron]. Hoe?

In de huidige generatie, dat de laatste zou zijn volgens de Zohar, zien we veel nieuwe zielen om ons heen. Ze komen naar deze wereld als voorbereiding op de uiteindelijke verlossing, waardoor we kunnen genieten van het leven in de dimensie van de eerder genoemde Malchoet. Deze zielen kennen geen individuele geschiedenis in het doen van tikkoen, met andere woorden, ze hebben nog nooit een gilgoel ondergaan. Ze komen in de meeste gevallen op deze wereld om andere te helpen hun taak in correctie te voltooien.

Vele onder deze zielen hebben een vorm van een ‘ontkoppeling’ van het bestaan van deze wereld. ASS [Autisme Spectrum Stoornis] is een van die ontkoppelingen. Vanuit het oogpunt van de wereldwijde tikkoenproces, zijn zij perfect. Dit omdat ze meer aan het licht van de Boom des Levens zijn verbonden in plaats van Malchoet, die voor deze fysieke wereld staat. Deze zielen zijn soms niet in staat te communiceren zoals sociaal geaccepteerd gedrag dit eist, maar ze hebben wel een speciale gaven die met name op gebied van het spirituele licht ligt. Hun uitdrukkingsvaardigheid is daarom niet van deze wereld wat vaak als niet sociaal geaccepteerd gedag betiteld wordt [bron].

De Kabbalah leert daarbij dat tussen de fysieke wereld en Hasjem als het ware denkbeeldige sluiers hangen. Middels tefillah [gebed], Tesjoeva [inkeer], Torastudie en chesed [liefdadigheid], licht Hasjem ons een tipje van deze sluiers. Verstandelijke gehandicapten, maar ook mensen met ASS [bron vanaf 40e minuut*], zou volgens de Kabbalah een sluier minder tussen hen en Hasjem hebben, waardoor emet, waarheid, voor zulke mensen duidelijker is. Dit kan verklaren waarom een autist ‘niet liegt’.

*[het lichaam van een verstandelijke gehandicapte is niet geheel gereïncarneerd zijn waardoor zij een andere dimensie van de werkelijkheid kennen die nog veel hoger kan liggen [bron] dan iemand die lijdt aan bijvoorbeeld het asperger syndroom of aan HFA. Vandaar dat het Jodendom fel gekant is de foetus te aborteren wanneer het zo gehandicapt is [bron] waardoor men denkt het leven van zo’n kind niet kwalitatief goed genoeg zou zijn]

Maakt dit een autist en een verstandelijk gehandicapte superieur boven de NT-ers [Neurotypical=begrip badacht door autisten over niet autisten]? Nee, chas wesjalom [G'd verhoedde], natuurlijk niet! Een autist en ook een NT-er heeft een slechte neiging [jetser hara] en heeft 24 uur per dag te maken met een keuze maken voor iets goeds of voor iets verkeerds. Daarom hebben autisten, ook al zijn zij speciaal, geen aanspraak op een ‘bijzondere plek’ [bron].

 

©Jodendom-online 2014

 

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.