12 Kislew 5783 | 06 december 2022
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Sjelosj-'Esreh Middot Harachamiem – 13 Eigenschappen van Genade
Publicatiedatum: woensdag 24 september 2014 Auteur: Redactie | 2.666 keer gelezen
Eloel, Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Redactie, Tesjoeva [Inkeer] »

Wat is de roos? De roos is de collectieve ziel van Jisrael. Want er is een roos boven en een roos beneden. Net als een roos dat 13 bloemblaadjes heeft, zo heeft de collectieve ziel van Jisrael 13 eigenschappen van genade dat alle kanten omvat” – Zohar

Een van de grootste leringen van Dawied Hamelech is de moeilijke kunst van tesjoeva - berouw. Hij leert ons allen dat vergiffenis toegankelijk is voor een ieder die er oprecht naar zoekt. In de maand Eloel staat chesjbon hanefesj – een 'jaarrekening' opmaken van je ziel – centraal. Wat heb ik goed gedaan, maar waar moet ik oprechte tesjoeva – tot inkeer – over doen?

De Talmoed leert in Yoma 36b dat er 3 hoofd categorieën zijn van overtredingen.
Pesja is de zonde waar iemand opzettelijk tegen Hasjem rebelleert en Zijn soevereiniteit afwijst.
'
Awon is ook een opzettelijke zonde, maar deze komt niet vanuit een rebellie, maar vanuit zwakte of verlangen.
Chata'ah is een zonde die hoewel onopzettelijk is gepleegd, vaak vanuit onverzichtigheid. Dit vereist tesjoeva en vergiffenis, want wanneer iemand beter had opgelet, dan zou deze fout nooit hebben plaats gevonden.
De Talmoed gaat verder met de uitleg dat Hasjem's vergiffenis – wat 1 van Zijn 13 Attributen van Genade is: “Nose' 'awon wapesja' wechata'ah... Hij vergeeft ongerechtigheid, overtreding en zonde...” [Sjmot/Ex. 34:7].

Mosje zei tegen de Kadosj Baroech Hoe: “Koning van het Universum. Wanneer de kinderen van Israël tegen Jou zondigen, kan Je in overweging nemen door opzettelijke overtreding ['awon wapesja'] te beschouwen als onbedoelde zonde [chata'ah]. Hasjem zette daarom Zijn 13 Eigenschappen van Genade in wanneer mensen zondigen, maar werkelijk berouw hebben en tesjoeva doen.

Om Hasjems genade te krijgen, reciteren wij herhaaldelijk de Sjelosj-'Esreh Middot Harachamiem – 13 Eigenschappen van Genade [Sjmot/Ex. 34:6-7]. Deze 13 Eigenschappen zijn door Hasjem aan Mosje onthuld nadat Mosje om vergeving smeekte na de gebeurtenis van de Gouden Kalf. Mosje's smeekbede bracht Hasjems reactie teweeg. Hij onthulde Zijn 13 Eigenschappen van Genade – ook wel Zijn 13 Geheime Eigenschappen genoemd.
De 10 Sfirot zijn Zijn 'Openlijke' Eigenschappen. Omdat wij ook dezelfde 10 Eigenschappen zoals Hasjem hebben, daarom zijn wij de 13 bladerige roos, wanneer wij ons naar Zijn voorbeeld gedragen.

Tijdens Hoge Feestdagen [voordat wij de Sefer Tora uit de Aron Hakodesj halen], tussen Eloel en Rosj Hasjana, tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer, op vastendagen, tijdens dreigende calamiteiten en Joden die Noesach Sefard volgen iedere dag, reciteren wij deze 13 Eigenschappen van Genade. Met Jom Kippoer herhalen wij deze Eigenschappen diverse keren.

De woorden van deze Eigenschappen zijn diepe, mystieke woorden en bevatten enorme G'ddelijke energie. Naast dat deze 13 Eigenschappen die in Sjmot worden genoemde, behandelt de Zohar de 13 bladige roos als het grootste geheim van het leven, de sleutel tot reparatie van de wereld die door de zondeval als scherven in elkaar ligt.

De woorden luiden: Hasjem Hasjem 'qel rachoem wechanoen erech apajiem werav chesed we'emet notser chesed la'alafiem neseh avon wafesja' wechata'tah wenakeh... Hasjem, Hasjem, G'd, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldaad en waarheid; het houden van barmhartigheid aan de duizendste generatie, vergeeft de ongerechtigheid en overtreding en zonde..."


Pagina index:
Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.