15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Verband 3+4 en de Sjabbat
Publicatiedatum: zondag 08 januari 2006 Auteur: Devorah mmv David Mendelsohn | 6.524 keer gelezen
Halacha, Redactie, Sjabbat, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] »

Uw Naam Eeuwige, onze G-d, wordt geheiligd,
Uw faam Eeuwige, onze Koning, wordt met roem vermeld in de Hemel daarboven en op aarde hier beneden.
Geprezen wordt U, onze Helper door het boven alle lof verheven werk door U verricht,
voor de stralende lichten Die U gemaakt hebt;
die verkondigen steeds Uw roem!

Geprezen onze rotsvaste Steun, onze Koning en Verlosser, Schepper van heilige wezens;
Met hulde zal Uw Naam vermeld worden, voor altijd, onze Koning, Schepper van dienstbare engelen.
Hij wiens dienstbaren allen in hoge sferen van de wereld staan en met ontzag tezamen met luider stem de woorden van de levende G-d, de Koning van de wereld laten horen.
Alles zijn ze geliefd, allen uitgekozen, allen machtig en allen voeren zij met huivering en ontzag de wil van hun Meester uit.

Zij allen openen hun mond in heiligheid en reinheid, met lied en zang
en zij prijzen en verkondigen met hulde, met roem, met bijzondere nadruk en
met heiligheid het Koningschap van de Naam van de grote, machtige en
ontzagwekkende G-d,
heilig is Hij.

De naam "Bereesjiet", Genesis, mogen wij in twee delen, zoals er twee scheppingsverhalen zijn.

Bereesjiet opgesplitst in twee delen:

1. 2-200-1 Beree
2. 300-10-400 sjiet

Vandaar het woord Sjabbat met de "beth (bb)" verbonden wordt: 300 (sja)-2(b)-400 (t).

Zoals 1. Beree en 2. sjiet.

Deze splitsing staat parallel met de schepping van de mens. G-d zag dat de mens alleen was en dat vond Hij niet goed en besloot de vrouw te scheppen. Vandaar dat in Bereesjiet 1:27 al vermeld staat: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; (2-200-1; Beree; Gen.1) man en vrouw schiep Hij hen (meervoud) (300-10-400; sjiet; Gen.2).
We zien dus opnieuw die 300 en 400 uit het slotstuk van het woord Bereesjiet (‘In den beginne').

Verder bestaat er verband tussen

  • het woord Sjabbat en ‘terugkeer' (naar eenheid),
  • sjav' (sjien-bet, 300-2) en ook
  • met ‘zeven', sjeva (sjien-bet-ajien, 300-2-70) en
  • ‘verzadiging', seba (sien-bet-ajien, 300-2-70).

Het woord Sjabbat bergt dus al in zich dat het om de zevende dag gaat en dat het een vervolmaking is van de schepping, een perfectie.

In de overlevering wordt wel gezegd dat de allerheiligste plaats in de tempel van Jeruzalem een steen is, de ‘Even Sjetijah'. Die steen zou oorsprong zijn van de wereld, dus van waaruit de wereld zich begon te ontwikkelen. Het woord ‘sjetijah' (sjien-taf-jod-he) is in getalswaarde 300-400-10-5. Evenals in de Sjabbat gaan dus ook hier de 300 en 400 samen. Die 300 en 400 vormen samen 700 (evenals dat de 3 en 4 in totaal 7 vormen in het scheppingsverhaal (3 scheppingsdagen met 4 scheppingswoorden). De schepping lijdt dus letterlijk richting Sjabbat en dus voltooiing.

Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.