15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
De reden waarom de Sjabbat niet op de zondag valt
Publicatiedatum: zondag 08 januari 2006 Auteur: Devorah mmv David Mendelsohn | 6.524 keer gelezen
Halacha, Redactie, Sjabbat, Aseret Hadibrot [Tien Geboden] »

De Chajjot zingen,
de Cheroebijnen roemen,
de Serafiem juichen,
de Erelliem prijzen in tegenwoordigheid van
elke Chajja,
Ofan en
Cheorebijn samen met de Serafiem;
allen tezamen zeggen zij huldigend:
"Geprezen de Majesteit van de Eeuwige van de plaats waar Hij is"  [Ez. 3:12]

 Doordat de mens voor de verkeerde pad koos, moet de mens op de zevende dag, dat nu bijna duizenden jaren duurt, "doen". Wat een staking had moeten zijn, werd werken om te kunnen leven: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Bereesjiet 3:17-19.

In het Hebreeuws is doen la-asot. De mens (adam; 1-4-40) moet de aarde (adamah; 1-4-40-5) bewerken. Omdat adamah met een "he" eindigt, de 5, geeft het aan dat adamah vrouwelijk is. De aardbodem wacht als een vrouw op de man. De mens die de zevende dag betreedt, staat tegenover de wereld als vrouw en door zijn "doen", la-asot, zal hij de wereld weer herenigen zoals de man en de vrouw. Wat wij al eerder aangaven: tijdens de Sjabbat hebben Joodse mensen dikwijls gemeenschap.  De mens is geformeerd uit de aarde (vrouwelijk) zoals het kind (5) van de moeder (4) komt. De mens bezit de door G-d gegeven nesjamah, ziel, waardoor de mens weer tegenover de aardbodem, het vrouwelijke, staat. Hij moet de aardbodem bewerken om de vrouw met de oorspong te verbinden. Daarom heet deze wereld het wereld van het doen: olam Assia. Olam Assia is volgens de Kabbalah de vierde wereld. We zullen alle vier de werelden noemen met een korte en eenvoudige beschrijving:

  1. In de wereld die dichtbij G-d is, is de Olam Atsiloeth, vinden wij de Kroon: Kether. Hij is de harmonie tussen Zijn Sefiroth (Zijn getelde en vertelde Eigenschappen) Chochmah en Binah, Zijn wijsheid en Zijn verstand. Dit is volgens de Kabbalah de onzichtbare wereld.
  2. De tweede wereld begint zichtbaar worden, de Olam Beriah, de wereld van het scheppen: bara. Daarin staan de eerste drie scheppingsdagen centraal. Maar ook de Sefiroth Chesed, Gevoerah en Tifereth; genade, oordeel en schoonheid.
  3. De derde wereld wordt naast de wereld van formatie ook de geestelijke wereld genoemd. Deze wereld van geesten, maar dus ook van formeren, is de Olam Jetsirah. De Sefiroth Netsach, Hod en Jesod; overwinning, majesteit en grondslag, hebben invloed in deze wereld van vorming; jatsa, samen met de tweede groep van drie scheppingsdagen dagen 4 t/m 6.
  4. Tot slot komen we in de huidige vierde wereld. De wereld van de zevende dag dat nog tot op heden duurt. Deze staat in verbinding met de Sefirah Malchoeth, Koninkrijk.

Maar omdat wij hebben gekozen voor de verkeerde pad, de pad van de boom van Kennis van Goed en Kwaad, moeten wij op de zevende dag "doen", asah, om te kunnen handhaven in het vormen van een eenheid. Dat was niet de bedoeling, maar wij hebben daar zelf voor gekozen. De mens is komende van Olam Jetsirah naar Olam Assiah. De verbinding tussen deze twee werelden is in de Torah ingenieus weer gegeven:

  • De laatste twee woorden van de zesde dag, Olam Jetsirah, zijn: jom hasjisji, de zesde dag. Gespeld is dat jod-waw-mem (jom) en he-sjin-sjin-jod (hasjisji). Getalswaarden zijn: 10-6-40 en 5-300-300-10.
  • De eerste twee woorden van de zevende dag, Olam Assiah, zijn: wajechoeloe hasjamajiem, en er werden voltooid de Hemel. Gespeld is dat waw-jod-lamed-waw (wajechoeloe) en he-sjien-mem-jod-mem (sjamajiem). Getalswaarden zijn: 6-10-20-30-6 en 5-300-40-10-40.

Wanneer je de dikgedrukte letters 10-5 (laatste twee woorden van de zesde dag; Olam Jetsirah) 6-5 (eerste twee woorden van de zevende dag; Olam Assiah) samenvoegt, kom je op JHVH.
Dit impliceert dat G-ds Eigen handtekening op deze overgang staat! G-d bond de laatste Scheppingsdag, dat eindigde met de zondeval mèt de zevende dag (genade) met Zijn Naam. Hiermee wordt wereld 3 (mannelijk) met wereld 4 (vrouwelijk) verbonden. Daarom mag de Sjabbat niet op de zondag vallen!

Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.