14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Rosj hasjana en halacha
Publicatiedatum: zaterdag 01 oktober 2005 Auteur: Eliyahu Kitov | vertaald door Zwi Goldberg | 3.559 keer gelezen
Halacha, Rosj Hasjana »

De Hebreeuwse maanden zijn bekend onder de namen die zij verkregen hebben tijdens de Babylonische ballingschap (Tisjri, Chesjwan, Kislev, etc.). Maar ook andere betekenisvolle namen worden in de Bijbel gevonden. De Tora noemt de maand Tisjri hachodesj hasjvi'ie de (zevende maand), in overeenkomst met de numerieke volgorde van de maanden, te beginnen met Nisan.

In de Joodse Traditie heeft zeven een speciale betekenis en symbolisme. ‘Alle zevenden zijn geliefd daarboven...' zeiden onze Geleerden. Chanoch, de zeven generatie na Adam, was uniek significant; over hem wordt gezegd: ‘En Chanoch wandelde met G-d...' (Bereisjiet 5:22). Over Mosjé, de zevende van de Vaders van Israël, wordt gezegd: ‘En Mosjé steeg omhoog naar G-d...' (Sjemot 19:3). Zo vinden wij ook: ‘En G-d zegende de zevende dag' (Bereisjiet 2:3), ‘Zes jaar zul je je land bezaaien en de oogst daarvan binnenhalen, maar het zevende jaar zul je het land laten rusten en braak laten liggen.' (Sjemot 23:10-11). Zeven cycli van zeven jaar worden bekroond met een Joweel-jaar (jubel jaar) - ‘En je zult het vijftigste jaar heiligen...' (Wajjikra 25:10). Tisjri, de zevende van de maanden is eveneens uniek met al zijn belangrijke dagen.

Geen andere maand is begunstigd met zoveel mitswot (Tora-geboden) als Tisjri. Geen andere maand heeft zoveel feesten en gebruiken. In het land Israël is Tisjri ook het oogstseizoen, wanneer het volk getuige kan zijn van de materiële overvloed waarmee G-d hen gezegend heeft. Op deze kwaliteiten wordt, volgens onze Geleerden, gezinspeeld door de overeenkomsten in de klank van sjèva (zeven) en sova (verzadiging). In de Profetische geschriften wordt deze maand ook wel Jerach ha'etaniem (de maand van de Machtige) genoemd - ‘En alle mannen van Israël verzamelden zich op het feest bij Koning Sjlomo, in de maand van Etaniem, hetgeen de zevende maand is' (I Koningen 8:2). Onze Geleerden zeggen dat de maand zo genoemd werd wegens de Aartsvaderen (Awraham, Jitschak en Ja'akov), die de Machtigen van de wereld waren, en die in de maand Tisjri geboren waren.

Pagina index:
Copyright © 2005 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.