14 Tammoez 5784 | 20 juli 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Opstanding der doden en de Toekomstige Wereld
Publicatiedatum: zondag 22 januari 2017 Auteur: de redactie | 3.717 keer gelezen
Engelen en demonen, Rav Kanievsky, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden , Einde der Tijden, Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler, TorahCode »

Afgelopen zomer – toen was het nog 5776 - kopte Jodendom-online met de headline het volgende nieuwsbericht in:

Motse Sjabbes twee weken geleden heeft Rabbi Shalom Berger, de Mishkoltzer Rebbe een bezoek gebracht bij *Maran Posek Hador Hagaon Harav Chaim Kanievsky sjlita, de belangrijkste Gadol Hador anno 5776/2016. Rav Berger kwam Reb Chaim een exemplaar van zijn boek over het gedeelte van de Talmoed hoe je met de Sjabbat om moet gaan als kado brengen.

Deze twee enorme Tora-autoriteiten waren er samen over eens dat juist het jaar - 5776 - zeer geschikt is voor de verschijning van de Mosjiach. Zonder aarzeling zei Reb Chaim: "Natuurlijk! Het jaar 5776 - in Hebreeuwse letters תשע”ו – vormen samen 'bevrijding' תשוע." Een van de getuigen van deze uitspraak was onder meer de zoon van de Mishkoltzer Rebbe Rabbi Yosef Berger die tevens een van de rabbijnen over het qever [graf] van Dawied Hamelech is.” [Lees hier verder]

Waar sprak Reb Chaim nu over? Over de komst van de Mosjiach.

*Footnote: wij benadrukken dat Reb Chaim dé Gadol Hador van deze generatie is. Er wordt erkend dat hij de roeach hakodesj bezit, maar tevens zijn zijn beslissingen over Halacha [Joodse Wet] ongetwijfeld en gezaghebbend is voor klal Jisrael. Reb Chaim als zoon van de Steipler Gaon, schoonzoon van Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv en neef van de Chazon Ish is werkelijk een briljant Torageleerde.

Lees ook Kennis van G'ds Plan naar aanleiding van de hasjkove van de RaMCHaL.

Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.