5 Tewet 5782 | 09 december 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Hoe moeten wij als Joden reageren op de zonsverduistering in de VS?
Publicatiedatum: maandag 21 augustus 2017 Auteur: Redactie | 1.465 keer gelezen
Eloel, Tammoez-Av-Eloel, Redactie, Dieren en natuur, Wetenschap, Tesjoeva [Inkeer] »

"En op die dag - verklaart mijn G’d - zal Ik de zon in de middag onder laten gaan, Ik zal de aarde op een zonnige dag verduisteren"
Amos 8:9.

Op 21 augustus heeft er een totale zonsverduistering plaats gevonden in de Verenigde Staten. De zonsverduistering heeft een spoor van duisternis van de noordwestelijke kant tot aan de zuidoostelijke kant achterlaten. Wat frappant is is dat de verduistering heeft gepasseerd enkele uren voor de altijd twee dagen durende Rosj Chodesj Eloel. Deze dag is de laatste dag van Av en de laatste dag van Av wordt Jom Kippoer Katan, de "mini" Jom Kippoer, genoemd. Direct de volgende morgen begint de periode van veertig dagen van tesjoeva - inkeer - waar wij iedere ochtend de sjofar blazen.

Jom Kippoer Katan, is het moment dat Mosje Rabbenoe voor veertig dagen Har Sinaj op ging voor vergeving van de Gouden Kalf. Door misrekening van het volk, was het volk bang geworden dat Mosje Rabbenoe dood was gegaan en hadden een plaats vervanger gemaakt, de Gouden Kalf. Echter die misrekening is geïnstigeerd door Satan én door de eerst genoemde zonsverduistering die in de Tora wordt genoemd.

Solar Eclipse. Zohar Explanation:
*woordenlijstje: ‘eĝel’ = [gouden] kalf, chosjech = duisternis

For Entire Class of Rav Rabbi Shay Tahan: HIER

Deze eclips die op 21 augustus heeft plaats gevonden was zeldzaam en direct gelinked met de eerst genoemde zonsverduistering in de Tora. Daarnaast is het negenennegentig jaar geleden dat er een zonsverduistering in deze omvang de Verenigde Staten heeft beslaan. Wat nóg unieker is, is dat op 8 april 2024 een algehele zonsverduistering heel Noord Verenigde staten zal passeren, maar het zichtbare pad zal in de tegenovergestelde richting lopen en wel tussen het noordoosten en het zuidwesten. Dit betekent dat de twee verduisteringen een transcontinentale 'X' vormen.

Rabbi Kessin sjlita geeft in de sjioer "Tisha b'Av & Current Events" uitleg over het verband tussen de bloedmanen op Joodse feestdagen en historische gebeurtenissen die de uiteindelijke verlossing zullen brengen. Rabbi Brody geeft toelichting met betrekking tot de zonsverduisteringen. "In de Kabbalah vertegenwoordigt de zon de volkeren van de wereld en de maan vertegenwoordigt het volk Israël. Deze zonsverduistering is alleen over de Verenigde Staten. Dat is een schreeuw van bovenaf Die zegt: "Amerika, doe eens normaal en keer terug tot de Almachtige. Gooi al je illegaal handelen wat de Tora verafschuwt over boord!" Vervolgens citeer de laatst genoemde rabbijn Talmoed Soeka 29a waarin staat dat een verduistering in het Westen een teken is van avodah zara, afgodendienst: “Onze Rabbijnen hebben geleerd, als de zon verduisterd is, is dat een slecht teken voor afgodenaars ... als in het westen is, is het een slecht teken voor degenen die in het westen wonen ...”

Afgoderij is niet alleen buigen voor een beeld zoals het Gouden Kalf. Zo kun je geld aanbidden, maar ook alle illegale immorele praktijken [verheerlijking van homoseksualiteit, gender neutraliteit en andere vormen van perversie] worden aanbeden. Ook de anarchie die er in de Verenigde Staten heerst omdat de progressieven niet willen erkennen dat hun president een gekozen president is, is een vorm van afgoderij [de bron is namelijk ĝaivah, arrogantie en arrogantie is volgens de Tora afgoderij en bron van ál het kwaad], waardoor er overal en nergens rellen uitbreken. Wat opvallend is, is dat de Joden daar de schuld krijgen waardoor op dit moment het antisemitisme zowel in steden rond synagogen als op universiteiten juist nu hoogtij viert.

Ira Machefsky, een astronoom, erkent dat de komende gebeurtenis basjamajiem, van Hasjem, is. "De maan is vierhonderd keer kleiner dan de zon, maar het lijkt alsof zij op de dezelfde hoogte aan de hemel staan. Maar de maan blokkeert - wanneer het tussen de zon en de aarde komt te staan - zeer nauwkeurig. Dit komt omdat de zon vierhonderd keer verder weg van de aarde staat dan de maan"..."Geen andere planeet in onze zonnestelsel kent zonsverduisteringen, omdat de kans dat dit gebeurt oneindig klein is. Wetenschappers hebben geen enkele planeet kunnen ontdekken die zonsverduisteringen heeft. Zij noemen de zonsverduistering van de aarde 'toeval' maar ik noem het "oorzakelijk bewijs van het bestaan van Hasjem."

Vervolgens legt Machefsky uit dat er uiteindelijk geen zonsverduisteringen meer zullen plaats vinden. "Dit unieke fenomeen zal uit het universum verdwijnen."

Deze conclusie past precies in de leer van de Hasjkove van de RaMCHaL en wat de Chazal ons leren over de tijden die zullen aanbreken ná de komst van Mosjiach ben Dawied. Dan zal namelijk Israël weer het heft in handen nemen en heersen over de beria, de schepping.

Wat moeten wij doen? Wanneer je het artikel goed geannaliseerd hebt, kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat wij Joden niet alleen tesjoeva moeten doen in de komende maand van Eloel, maar de niet-Joden moeten stoppen en masse Hasjem’s bestaan en Zijn macht, kracht en Alomtegenwoordigheid te negeren. Zij dienen snel, heel snel tesjoeva te doen, stoppen de Joden te vervolgen en hun zaakjes heel erg snel op orde te hebben. De komst van de Mosjiach duurt echt geen twintig jaar meer en behoud van de niet-Joodse ziel is verre weg van vanzelfsprekend.

What does the Torah say about The Great American Solar Eclipse?

Bron: “A Shout from Above” van Rabbi Brody 

Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.