15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Suicide en Jodendom
Publicatiedatum: dinsdag 17 december 2019 Auteur: Opperrabbijn R. Evers | 1.546 keer gelezen
Halacha, Noachieden, Gezondheid, psychologie en sport, Leven, dood en Opstanding der doden »
Verzachtende omstandigheden
In de werken van de poskiem – decisoren – worden nog enkele verzachtende omstandighe­den en redeneringen aangevoerd. Zo staat in Besamiem Rosj, dat iemand, die vanuit een crisissituatie zelfmoord pleegt niet gerangschikt kan worden onder de categorie zelf­moordenaars. Andere grote halachisten, zoals Rabbi Mosje Isserles [Darché Mosje 345] zijn van mening, dat van werkelijke zelfmoord pas sprake is indien de pleger van tevoren gewaarschuwd werd dat zelfmoord verboden is en hem de grote straf hierop (in de Olam Haba – het Hier­namaals) duidelijk werd medegedeeld.

Hoewel beide laatste opinies niet door andere halachisten werden overgenomen mag de beslissende autoriteit deze verzachtende omstandigheden in zijn besluitvorming meenemen, indien ook andere omstandigheden erop wijzen, dat niet aan alle vereisten voor een – ha­lachische – zelfmoord is voldaan. Andere halachische autoriteiten stellen nog dat iemand, die zichzelf ombrengt uit vrees voor martelingen e.d. niet als zelfmoordenaar geldt.

[1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8      »      [18]
Copyright © 2019 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.