14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het ontleden van de ziel en de heiligheid van Erets Jisrael
Publicatiedatum: maandag 24 februari 2020 Auteur: De redactie | 1.177 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Mitswes [geboden] doen, Hasjkove volgens de RaMCHaL »
Verschil tussen Erets Jisrael en Choets L’arets
In Erets Jisrael Israël [het land van Israël] worden de letters van onze ziel groter. Ze worden duizenden en duizenden keren vergroot, zelfs zonder een mitswa te doen. Dit omdat alleen al fysiek in Israël te zijn is een mitswa op zich is.

Rav Kook schrijft:
"In Erets Jisrael worden de letters van onze ziel groter; daar onthullen ze stralend licht; ze worden gevoed met onafhankelijk leven vanuit het licht van het leven van Klal Israël; ze worden rechtstreeks beïnvloed door het geheim van hun oorspronkelijke schepping."

Als er een Geigerteller zou bestaan ​​die in staat zou zijn om het bestaan ​​van Hebreeuwse letters te kunnen meten, dan zou deze met een donderend geluid beginnen te knetteren op het moment dat hij de grenzen van Israël naderde.

Erets Jisrael is het land van gigantische 3D-letters. Het is het land van inheemse Alefs en Bets. Net als de reuzen die de Spionnen in Chevron [Bamidbar/Num. 13:22] tegenkwamen en de gigantische vruchten die ze in het Land vonden, maakten de letters van het alfabet van Erets Jisrael van de letters van het alfabet van de Diaspora tot dwergen. De letters gedijen in de lucht van Israël en halen lichaams opbouwende voedingsstoffen uit de heilige grond. De letters van choets l'arets [buiten het land] zijn daarentegen achtergebleven, zoals planten die buiten hun natuurlijke klimaat worden gekweekt.
En een feit is, ook al lijkt het een klein voorbeeld: vruchten uit Israël smaken ook veel beter dan buiten Israël.

Wanneer een Jood alijah maakt door in Erets Jisrael te wonen, schakelen zijn letters in hoge versnelling en vermenigvuldigen zij zich in grootte. Zijn hele wezen wordt groter. Hij groeit dichter naar Hasjem. In vergelijking met de persoon die hij eerst in galoet was, transformeert hij zich als het ware in een ‘reus’, vervuld met veel meer moed, veel meer heiligheid, veel meer geluk en zoveel meer wijsheid.

Wat is het geheim van deze verandering?
In Erets Jisrael worden onze letters, net als onze zielen, de gigantische letters van Klal Jisrael. Het zijn niet langer kleine, persoonlijke, individuele letters in de diaspora die in een individueel leven. Daarentegen vermenigvuldigen zij zich en vermenigvuldigen zij zich door hun vereniging met het volk Israël. In het land van Klal Jisrael, versmelten onze letters met de mega-ziel van het volk, en niet alleen omdat we dan in de buurt sjoel dawnen drie keer per dag.

Door onze verbinding met het volk wordt de oleh [immigrant] in Israël een completere Jood. We worden een medebouwer van de Joodse natie. We worden in ons eigen land onafhankelijk. Onze ambities zijn vervuld van idealisme. We worden een architect van de geschiedenis, een actieve partner van de Ge’oelah, verlossing [moge die snel komen]. Onze vooruitzichten en psyche worden door onze nieuwe identificatie met de nationale ambitie en wil exponentieel vergroot.

Omdat we in Israël wonen, is ons hele leven een grote mitswa. Een mitswa die qua gewicht gelijk is aan alle mitswa van de Torah [Sifre Deut. 80 op 12:29]. G’ddelijk Sjeva stroomt door ons wezen via het oneindige kanaal van ons nieuwe mitswa-leven. Ons huis is een mitswa, ons werk is een mitswa, elke stap die we in het Heilige Land zetten is een mitswa, elke vier el verdient ons een groter aandeel in de toekomende wereld [Ketubot 111a]. Elke heilige adem die we inademen vervult ons met heilig leven. Letters en letters van Torah stromen eindeloos in onze ziel.

Rav Kook citeert in zijn essay een vers uit het boek Jesjajahoe: "En het zal geschieden dat hij die in Tsion is achtergebleven en hij die in Jeruzalem blijft, heilig zal worden genoemd, iedereen in Jeruzalem die is geschreven tot leven" [4:3].

In Erets Jisrael en Jeruzalem zijn de letters van onze ziel ingeschreven voor het eeuwige leven. Net als de gigantische letters van het Land, zijn de mitswot van het Land ook gigantische mitswot, uitgevoerd waar de geboden moeten worden uitgevoerd, zoals de RaMBaN schrijft: "Om tot de essentie van alle mitswot te komen, is dat ze worden uitgevoerd in het Land van Hasjem" [Ramban op Wajjiqra/Lev. 18:25; zo ook Kuzari, 5:22]. Ze barsten door de volle kracht van hun werkelijke waarde van energie en leven.

In Israël is de uitvoering van de mitswot puur, zonder statische elektriciteit en vervuiling. Dit omdat de mitswe in het land van Hasjem wordt uitgevoerd. In Israël galmt elke mitswa door de talloze zielen van Klal Jisrael. De mitswe vermenigvuldigt zich onmetelijk, zich galmend door het universum, de wereld vullend met harmonie, volledigheid en orde. Wanneer alle Joden hun ware Torah-leven in Israël naleven, is Hasjem’s wil voor de wereld vervuld. De gewelven van de hemel verspreiden zich en de goddelijke zegen stroomt [Sjeva] ononderbroken naar en door de hele schepping.

Zo is ook de Torah van Erets Jisrael de complete Torah. Zoals onze wijzen leren: "Er is geen Torah zoals de Torah van Erets Jisrael" [Midrash Tehillim 105]. De Torah in Israël is de allesomvattende Torah, de Torah van het volk, de Torah van Klal Jisrael, waarvan geen enkele mitswe of letter ontbreken. In het Land van Israël bevindt de Torah zich op zijn ware plaats en straalt zijn invloed uit in intieme aangenaamheid, zijn hemelse letters gloeien met het licht van de Sjechinah [G'ds aanwezigheid, Ketubot 75a].

In tegenstelling hiermee vertellen onze wijzen ons dat de Torah in Galoet gehuld is in duisternis … [Sanhedrin 24a].

Bron: Tu B’Shvat: Becoming Giants In The Land Of Israel van rabbi Tzvi Fishman
 
«      1   |   2   
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.