14 Ijar 5784 | 22 mei 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Reb Chaim sjlita staat NU in direct contact met de Mosjiach
Publicatiedatum: donderdag 26 maart 2020 Auteur: redactie | 1.817 keer gelezen
Rav Kanievsky, Mosjiach [Messias], Binyamin Netanyahu, Einde der Tijden, Media_Politiek, Media_samenleving, Corona, TorahCode »
Reb Chaim sjlita met premier Benjamin Netanyahu. Rabbaniem voorspellen dat hij de laatste premier is voor de komst van de Mosjiach

Een interview in februari jl. op de Israëlische charedische radio liet opnieuw prominente rabbaniem [rabbijnen] zien waarin werd uitgelegd dat de Mosjiach - Messias - op het punt staat zichzelf te openbaren.

Rabbi Yaakov Zisholtz vertelde aan de religieuze omroep Radio 2000 [hier de uitzending in het Ivriet] dat Maran Posek Gadol Hador Harav Hagaon Reb Chaim Kanievsky sjlita hem onlangs vertelde dat Reb Chaim zelf al in direct contact staat met de Mosjiach.

Om te begrijpen waarom we dit serieus moeten nemen, is het belangrijk om te weten dat Reb Chaim Kanievsky sjlita wordt beschouwd als de Gadol Hador van alle charediem van deze generatie.

Rabbi Zisholtz zegt dat Reb Chaim en anderen Tsadikkiem Nistariem, ook wel de Lamed Wav Tsadikkiem - de 36 verborgen mystieke Rechtvaardigen - hem nu hebben opgedragen het publiek te informeren over de aanstaande komst van de Mosjiach.

Rabbi Zisholtz begon zijn explosieve interview van drie uur met een waarschuwing:

“… Het verlossingsproces staat op het punt zeer snel en in een snel tempo te beginnen. Het is belangrijk dat mensen kalm en [mentaal] in balans blijven om zo op het juiste moment correct te kunnen handelen.”

“Iedere generatie heeft een potentiële Mosjiach en er zijn rechtvaardige mensen die precies weten wie het is. Dit geldt natuurlijk ook in deze generatie.”

“Nu het bekend maken van de Mosjiach dichterbij dan ooit is, is een kwestie van leven en dood. Heb je niet gehoord van *Gog en Magog? Dat gaat heel snel gebeuren. Op dit moment is de situatie explosiever dan je je ooit hebt kunt voorstellen. Iedereen moet weten of ze in’ zijn of dat ze ‘out’ zijn. [red. Ben je voor Hasjem of ben je tegen Hasjem. HIER kun je er later meer over lezen]”

Hij herhaalde vervolgens een aantal tekenen waarvan vooraanstaande rabbaniem kennis hebben genomen en waarvan zij er sterk van overtuigd zijn dat **de tekenen het bewijs zijn van de komst van de Mosjiach.

“Rabbi Dov Kook is, zoals iedereen weet, een zeer rechtvaardig man. Hij is een van de grootste mannen van onze generatie ... [en] tien jaar geleden, toen Israël leed aan een vreselijke droogte, vroeg iemand Rabbi Kook wanneer de Zee van Galilea weer vol zal zijn, ”vertelde Rabbi Zisholtz. “Rabbi Kook antwoordde dat wanneer de Mosjiach arriveert, het Meer van Galilea vol zal zijn. Over een paar weken zal het Meer van Galilea voor het eerst sinds Rabbi Kook deze verklaring afleggen, vol zijn.”
[red. De dammen hoeven nog net niet open, zo vol is het inmiddels dd 26 maart]

De rav wees ook op het onvermogen van Israël om een ​​regering te kiezen, die volgens hem niet zal veranderen bij derde verkiezingen die op 2 maart heeft plaatsgevonden.

"Een andere rechtvaardige rav zei dat er volgens de huidige situatie in de hemel geen Israëlische verkiezingen zullen zijn, maar veeleer een oorlog", waarschuwde Zisholtz. "Als de verkiezingen plaatsvinden, heeft dat geen zin, want het zal eindigen zoals de andere verkiezingen; er komt geen regering uit. ***Niemand zal de regering van Netanyahu wegnemen.” [Waarom is dat zo? ZIe hier

Tientallen jaren geleden voorspelde Rabbi Yitzhak Kaduri, een van de meest gerespecteerde wijzen van Israël, evenals de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, dat Premier Benjamin Netanyahu Israëls laatste premier zou zijn voorafgaand aan het Messiaanse tijdperk. Heel veel, zo niet de meeste charediem in Israël blijven geloven dat dit waar is.

Reb Chaim's dochter verklaarde al in juli 2015 dat haar vader Reb Chaim de Mosjiach al [dus in 2015] ontmoet heeft [bron]. Daarnaast beroept de Maran Posek Hador Hagaon Harav zich op Ketubot 112b. In juli 2016 kwam de sefer “Rav Chaim Kanievsky on the Three Weeks” uit. Daarin heeft de schrijver zijn kleinzoon – Rav Avraham Yeshayahu Shteinmann – een melding gemaakt dat er inderdaad iemand aan Reb Chaim persoonlijk heeft nagevraagd of Reb Chaim de Mosjiach echt persoonlijk heeft ontmoet en natuurlijk met de vraag: “wie is het?” Reb Chaim antwoordde: “Noe! Zulke geheimen mogen niet worden prijsgegeven!”

*Footnote: oorlog van Gog Oemagog is een wereldwijde oorlog. Het leger komt uit het oosten. Echter zijn er discussies waarin men vanuit gaat dat een onderdeel van Gog Oemagog een wereldwijde fenomeen is die de wereld zal lam leggen. Rav Yehoshua Zitron deelt ook de mening dat Corona alles met Gog Oemagog te maken heeft. In deze les kan men zijn uitleg horen.

"Oesjm'ot jevahaloehoe mimitsrach oemitsafon wejatsa bechema gdolah… En een geluid uit het OOSTEN en uit het noorden zal hem schrik aanjagen" - Dani'el 11:44

"Ga, mijn volk, ga je kamers BINNEN en SLUIT je deuren achter je, verberg je een tijdje totdat de TOORN en de PLAAG voorbij zijn." - Jesjajahoe 26:20.

“Hineh eleh, merachoq javo'oe wehine elleh mitsfot oemijam, we'ellah me'erets siniem... zie, deze zullen van verre komen en zie deze komen van het noorden, en vanuit het zuiden en deze komen uit het land van de CHINEZEN” - Jesjajahoe 49:12.

**Footnote: Meerdere tekens zijn onder andere: 
 

Er bestaat een Midrasj op Sjier Hasjieriem, Hooglied, 2:13 waarin het volgende staat. “De groene vijgen vormen zich op de vijgenboom, de wijnstokken in bloei verspreiden geur. Sta op, Mijn liefste; Mijn mooie, laten we weggaan!”. De Midrasj verklaart dat Rabbi Chiya Bar Abba leerde dat kort voor de dagen van de Mosjiach een grote plaag over de wereld zou komen. Rabbi Chiya verklaarde dat de goddelozen in die plaag zullen omkomen.

Rabbi Yehuda Richter gaf te kennen dat voor het eerst in de geschiedenis sjoels gesloten zijn. Rav Richter dacht diep na hoe dit nu mogelijk is nu we juist sjoeldiensten harder nodig hebben dan over de hele periode na de Sjoa. Opeens kwam hij een stuk Gemorre tegen en wel Baba Kama 60b en daarin staat wanneer er een epidemie in de stad is, dan legt de engel des doods zijn gereedschap in synagogen. De Ari Z”L vraagt zich af waarom hij zijn gereedschap in de sjoels legt.
Zijn antwoord is beangstigend en dat moet over de hele Joodse wereld worden verspreid. Het woord epidemie in het Hebreeuws is dever. De Ari Z”L schrijft dat dever hetzelfde woord is als praten in het Hebreeuws [diboer]. Een epidemie volgens de Ari Z”L wordt door ons spreken in synagogen naar de wereld gebracht. Hij schrijft dat als je naar een plaats van aanbidding van de Christenen gaat, heerst daar stilte. Dit brengt op zijn beurt toorn over het Joodse volk. Laten we allemaal stoppen met praten in de synagoge, want spreken in de synagoge is een zeer groot vergrijp binnen de wetten van lasjon hara.

***Footnote: In november 2018 - scheen niet de eerste te zijn geweest - verscheen er een TorahCode waarin vermeld werd dat President Trump en PM Netanyahu beide door hun politieke rollen Bnej Joseef [bron, bron, bron] worden genoemd in de TorahCode, dus letterlijk bij hun namen. Dit omdat zij een rol zouden hebben tot de komst van Mosjiach ben Joseef.

Voorjaar 2019 heeft de Gadol Hador Maran Rav Chaim Kanievsky sjlita ons allen opgeroepen ons achter premier Netanyahu te scharen. Ook had hij zijn politieke plan over rechts te gaan middels Kachol Welavan goed gekeurd. Opmerkelijk, want Kachol Welavan is ook de Erev rav. Ook had hij PM Netanyahu’s plan voor de TalWet goedgekeurd. En dat is bijzonder.

In diezelfde periode werd ook duidelijker waarom. Naast dat premier Netanyahu een van de twee Bnej Joseef werd genoemd, is het publiekelijk bekend dat hij altijd, in geheim, de tsaddiekiem afliep. Zijn rabbijn was de Rebbe zelf en zijn beste vriend en adviseur, al dertig jaar of langer, is een Chabadrabbijn. Rabbaniem en tsaddiekiem zoals Rav Kaduri, Rav Ovajah, Rav Arush, Beltser Rebbe, Reb Chaim hebben hem ontmoed. Ook openlijke de steun van de premier aan de jesjive van Rav Berland werden stiekem toch niet geheel onopgemerkt. Zo zei Rav Kaduri tegen hem in 2004: twee Benjamins, jij en een ander [Bennie Ganz] zullen in de einde der tijden vechten om een regering te vormen, maar dat zal niet zo lukken, want de Mosjiach staat voor de deur [bron].
Premier Netanayhu weet al lang dat deze situatie ging gebeuren.

1984, premier Netanyahu was VN ambassadeur in de VN voor Israël en op een dag kwam op zijn kantoor een chassied. Hij herkende hem als zijn onderknuppel in het leger en de chassied zei: “Je moet naar 770, maar de rebbe”. De premier wist niet wat hier hiermee moest maar ging. Hij had een audiëntie van een half uur.

Zijn vriend en rabbijn heeft afgelopen tijd bekend gemaakt wat er onder meer besproken werd.
1. Er zullen een x aantal Erev Rav in de Knesset tegen de premier opstaan. De premier moest zich laten niet intimideren door hen [dit is exact het aantal huidige politieke tegenstanders van de premier op dit moment bron]
2. Ga geen oorlog met Chamas aan. Doe alleen het nodige, maar de premier moest zich altijd terugtrekken.
3. Premier moest er alles aan om de komst van de Mosjiach te bespoedigen.

In 2008 is de premier naar de secretaris van de rebbe geweest in 770 en hij herinnerde de premier aan wat de rebbe zei maar voegde er iets aan toe: premier heeft de sleutel tot de Mosjiach [bron en bron].

Gedoliem in Israël weten nog veel meer dan wat hier ons wordt verteld. En allen roepen op, met Reb Chaim voorop, voor de premier te dawnen en Tehilliem te zeggen tot na de order. Er wordt gezegd dat als premier Netanyahu niet in zijn positie blijft, wij Joden Din krijgen en Iran zal fysiek ons aanvallen. hoe dat verhoudt is niet bekend..

Ooit een Israëlische premier in Kfar Chabad op 18 Kislev horen roepen Mosjiach Chajav Lavo?
Twee dagen later een TorahCode. Rav Glazerson zei dat in de hele Torah maar een code bestaat met de woorden “Mosjiach chajav halavo... Mosjiach MOET komen” En wiens naam stond er bij? Benjamin [bron].

[zie 37e en 44e seconden]


Onlangs, na aanleiding van Corona, werd hij door Dana Weiss op Channel 12 geïnterviewd. Daarin zei de premier tegen zijn interviewer dat "we tot de Schepper van de Wereld moeten bidden zodat deze plagen eindigen." De premier verwees naar het Coronavirus dat meer dan 1000 Israëli's heeft besmet en tot nu toe [dd.26 maart 2020] nog geen tien levens heeft geëist. Niet tevreden met zijn antwoord, grapte Weiss dat de oplossing bij het Weizman College of Science ligt. Het Weizman College of Science is een van de meest prestigieuze academische instellingen op het gebied van biowetenschappen in Israël en heeft onlangs de inspanningen gebundeld om het testen in Israël te verbeteren.
Op dat antwoord zei Netanyahu: 'In Weizman moeten ze ook tot G’d bidden.'
Zie onderstaand filmpje:Premier Benjamin Netanyahu heeft de vonk van Mosjiach ben Joseef:
Premier Netanyahu en de Rebbe:

Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.