15 Niesan 5784 | 23 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het tijdperk van angst, het klimaat van de komst van de Mosjiach
Publicatiedatum: dinsdag 31 augustus 2021 Auteur: de redactie | 1.510 keer gelezen
Redactie, Gezondheid, psychologie en sport, Einde der Tijden, Tesjoeva [Inkeer], Corona »
Psychische aandoeningen in de algemene bevolking
Ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. De drie hoofdgroepen – stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen – komen elk ongeveer even vaak voor: 1 op de 5 mensen heeft ooit in het leven een dergelijke stoornis gehad.
In de afgelopen 12 maanden had ongeveer een vijfde van de mensen één of meerdere psychische aandoeningen. Angststoornissen komen als hoofdgroep het vaakst voor. Van alle afzonderlijke aandoeningen komt depressie het vaakst voor.
In de Kernpublicatie NEMESIS-2 vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Hoe verder we in het proces van de komst van de Mosjiach komen, hoe groter de duisternis, verwarring en pijn onder de meeste mensen. Tot begin 2020 was vooral de angst onder de mensen over het algemeen gebaseerd op zowel het krijgen van een ziekte dat onder de oncologie valt, als het verlies van geld of niet voldoende hebben van geld. Corona sluit sinds begin 2020 het rijtje. Mensen zijn zo bang dat je valium, een assortiment van antidepressiva en "uppers" kunt vinden in de medicijnkasten van de allerbeste huizen.

Overal poppen er coaches op, boekenwinkels staan voor zelfhulpboeken en diverse vormen van psychologen [helaas is de titel psycholoog hier in Nederland niet beschermd]. Je kunt echt merken dat onze generatie in het tijdperk van angst leeft. Constante onrust, depressie, een leeg gevoel dat niet ingevuld kan worden, plagen de mensen van deze tijd. “Psychiaters, psychologen en humanisten zijn de profeten van het moment geworden”, schrijft Tzvi Fishman in zijn artikel The Age of Anxiety, “en hebben tientallen theorieën bedacht om de existentiële dilemma's van de mens te verklaren.” Laten we niet beginnen over het vierentwintig uurs economie, streaming, Facebook en andere drugs die mensen gebruiken om de eindeloze angst die ze voelen uit te bannen. Maar denk ook aan het beperken van vrijheid in het hebben van je eigen mening over onderwerpen als Transgenderisme [dwangmatige woke-identiteitspolitiek]. Deze laatste vormen van onderdrukking teisteren mensen ook met neurosen. Je moet achter de vaccinatie staan, je moet achter LGBTQ+ - en organisaties als Black Life Matters staan. Dit grijpt mensen enorm aan. Mensen worden beperkt in hun denken door de Mainstream Media, Corona politiek, gezinsdynamiek, de angst voor bepaalde ziekten en dus het niet behalen van je maatschappelijke, financiële doelen.

Als mensheid kunnen we alle hulp gebruiken van de Mosjichiem [messiassen], Mosjiach ben Joseef als eerste en aansluitend Mosjiach ben Dawied. Hoe kan de mensheid dit doen?

De Jood moet de tikkoenproces doen met assistentie van de niet-Jood. Deze periode van de tikkoenproces met behulp van de niet Jood is bijna voorbij. Nu wij aan het Einde der Tijden zijn gekomen, de Joden het grootste deel van de rectificatie zullen hebben gedaan, dan is het niet langer nodig om verdeeldheid te handhaven. Hasjem wil de wereld dan samenbrengen. Dit deed Hij door een organisatie creëren om de wereld samen te brengen en wel de Verenigde Naties. De VN is in feite een antisemitisch orgaan dat keer op keer bewijst dat de tendens is om de Joden te vernietigen. Wanneer de wereld verenigd is, is dat een bedreiging voor de Joden. Nu de behoefte niet langer meer bestaat, moet Hasjem de wereld verenigen zodat Hij één brede wake-up kan geven; dat is wel bekende de “Woke”, die zogenaamde groter bewustzijn van de samenleving vormt.

Hoe weten we dat de tikkoen zo goed als compleet is?
De indicatie dat het Einde der Tijden bijna voorbij is, is het feit dat Hasjem nooit zou hebben toegestaan ​​dat de wereld zo corrupt zou zijn zoals ze nu is. De LGBTQ+-agenda is een game-changer. De Midrasj zegt dat het decreet om de wereld te vernietigen tijdens de Dor Hamalboel, de generatie van Noach, het schrijven van een onnatuurlijke ketoeba - huwelijkscontract was dat toentertijd plaatsvond tussen twee mannen of een man en een dier. Zondigen is één ding, maar de legalisering van de zonde [dus een norm van een zonde maken], is een ander ding. Dat was toen de ultieme corruptie van de natuur. Er volgde een onnatuurlijke Zondvloed [Malboel]. Inmiddels is dit in vele westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, een grondwettelijk bepaling dat mensen met hetzelfde geslacht mogen trouwen. De LGBTQ+ heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. De maat is voor Hasjem echt [bijna] vol. Want niemand zou het recht meer hebben om tegen een man te zijn die vrouwenkleding draagt, nagellak opdoet en volhoudt dat hij een vrouw of een “het” is. De LGBTQ+ en andere ‘Woke’ organisaties hebben bijgedragen aan de vernietiging van de beschaving. Seksuele afwijking is niet alleen acceptabel, het wordt gesanctioneerd en de afwijking heeft nu de voorkeur. Het is tegenwoordig bijna een schande wanneer een vrouw ook met ‘vrouw’ wil worden aangesproken en als vrouw behandeld wil worden.
Hasjem zal deze zonden ook nooit lang meer tolereren.

Wat we zien is dat we nu het equivalent leven van de Dor Hamaboel - generatie van de Zondvloed. Het enige wat de wereld nu redt is de regenboog [notabene het symbool van LGBTQ+], dat Hij niet de hele wereld zal vernietigen. Wat Hij echter wel kan doen, is verschillende delen van de wereld uitschakelen. Dat is Hij nu aan het doen met overal onnatuurlijke gebeurtenissen.
Branden, overstromingen, de niet realistische terugtrekking van VS uit Afghanistan met daarbij te vermelden dat de VS meer dan een miljard aan leger apparatuur [helikopters, tanks, hyper moderne wapens] hebben laten liggen en nu in handen zijn van de Taliban. Deze beslissing was te dom om er van uit te gaan dat dit een vergissing was van de Administratie van Biden. Dit is een vooropgezet plan van deze kwaadaardige regering; waar Hasjem nu gebruik van maakt om het proces van de Mosjiach nog meer te versnellen.

Ongeveer 457.800 mensen met angststoornissen
In 2019 waren er naar schatting 457.800 mensen die onder behandeling waren bij de huisarts voor een angststoornis: 151.600 mannen en 306.200 vrouwen (jaarprevalentie). Dit komt overeen met 17,6 per 1.000 mannen en 35,1 per 1.000 vrouwen. Angststoornissen komen in elke leeftijdscategorie vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Angsstoornissen komen het meest voor bij mensen tussen de 25-29 jaar. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2019 bekend waren bij de huisarts voor angststoornissen. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2019 contact te hebben gehad met de huisarts voor angststoornissen.
Prevalentie op basis van bevolkingsonderzoek is veel hoger De prevalentie op basis van de huisartsenregistratie is veel lager dan de prevalentie op basis van een epidemiologische bevolkingsonderzoek. De hieronder gepresenteerde cijfers uit het bevolkingsonderzoek NEMESIS-2 gaan over 2011, omdat er nog geen recentere cijfers beschikbaar zijn.

Velen denken dat de preoccupatie met het materialisme de basis is van deze achteruitgang. We zien mensen bijvoorbeeld gaan winkelen en vervolgens pronken zij op YouTube wat ze hebben gekocht. Gevolg is dat miljoen kijkers vergapen naar de Gucci-handtas die iemand heeft gekocht. Deze “influencers” krijgen miljoenen views! Zo kan kind een vandaag de dag beslissen dat hij een geslachtsveranderende operatie wil ondergaan. Dit zonder dat zijn ouders daarin worden geraadpleegd. Laat staan dat zij over het besluit beslissen. Het maakt de maatschappij niet meer uit dat hij de gevolgen van zijn acties niet kan overzien.

Welke maatschappelijke constructie vertegenwoordigt sociale grenzen? Politie. Ondertussen wordt in de VS mega gesneden in de politie en ook hier in Nederland hebben zij geen genoeg autoriteit. Als je huis ondertussen wordt overvallen, wie ga je dan bellen. Een maatschappelijk werker? Een psychiater? Het is allemaal niet meer rationeel. Is BLM rationeel? Als ze echt om zwarte mensen zouden geven, waarom tolereren zij wel het aantal zwart-op-zwart moorden in bijvoorbeeld Chicago? Niemand maakt zich nog druk over hoe hypocriet dit alles is.

Daarom is dit het klimaat voor de komst van de Mosjiach. Een klimaat van niet rationele beslissingen, emotie en heel erg veel angst waar hierdoor geen enkele ruimte meer is voor de ratio [waar het Jodendom op gebaseerd is]. De wereld wordt langzaam stukje bij beetje gestraft. Dit alles is een waarschuwing. Denk bijvoorbeeld aan Californië en de San Andreas-breuk dat kan breken met een aardbeving van 9 op schaal van Richter. Los Angeles zou loskomen van de rest van Amerika. De vernietiging voor Amerika zou niet te overzien zijn. Niemand geloofde dat Hasjem de wereld zou vernietigen met de zondvloed, zelfs niet toen Noach zijn generatie waarschuwde tijdens het bouwen van de Ark, dat 120 jaar duurde.

Echter zijn al deze bovengenoemde oorzaken extern, maar de bron van individuele angsten en zorgen ligt elders. Het wordt alleen aangewakkerd door de bovengenoemde externe oorzaken. In "Orot Hateshuvah", schrijft Rabbi Kook: “Wat is de oorzaak van melancholie? Het antwoord is de overvloed aan slechte daden, slechte karaktereigenschappen en kwade overtuigingen aangaande de ziel. De diepe gevoeligheid van de ziel voelt de bitterheid die dit veroorzaken. De ziel trekt zich bang en depressief terug”... “Alle vormen van depressie komt voort uit zonde en door tesjoeva [tot inkeer komen] komt de ziel aan het licht en verandert depressie in vreugde. De bron van de algemene pijn in de wereld komt voort uit de algehele morele vervuiling van het universum, als gevolg van de zonden van volkeren en de individuele mens”... “Elke zonde veroorzaakt voor de geest een speciale angst die alleen kan worden uitgewist door tesjoeva. Afhankelijk van de diepte van de tesjoeva, wordt de angst vanzelf omgezet in innerlijke zekerheid en moed. De uiterlijke manifestatie van angst die wordt veroorzaakt door overtreding, kan - tijdens ontwikkeling van ideeën en hun presentatie - worden onderscheiden in de lijnen van het gezicht, in de bewegingen van een persoon, in de stem, in gedrag en iemands handschrift, in de manier van spreken en de taal, en vooral in het schrijven.”

De bron van angst gaat zelfs nog verder. Het is de spirituele scheiding van Hasjem.

Rav Kook gaat verder. "Ik zie hoe awerot - zonden - fungeren als een barrière tegen het schitterende G’ddelijk licht dat op elke ziel schijnt. De awerot verduisteren de ziel en werpen een schaduw op de ziel."
De boeken, workshops en artikelen over persoonlijke verbetering, psychologie en zelfhulp bevatten weliswaar nuttige inzichten en tips, maar om defenitief uit onze collectieve en individuele angsten te kunnen komen, moeten we als individu [om te beginnen] en als gehele mensheid tesjoeva doen. De hele beria’ - schepping - moet terugkeren naar de Bron van het bestaan en een verbinding met Hasjem smeden.

Individueel gezien wacht een spiritueel fenomeen die als een vlinder in een cocon wil vrij te komen uit de duisternis van zonden [intern] en externe factoren [zoals eerder omschreven]. En dat is het licht en helende wonder van tesjoeva.

Dus als je bang bent, en intense angst kent, doe tesjoeva over dit leven en je vorige levens. Wat je fout hebt gedaan in jouw vorige levens kun je raden door middel van je slechte kanten in dit leven. Dit had je al moeten corrigeren. Dat heb je nog niet of niet goed genoeg gedaan en daarom is de nesjomme - de ziel - in stress, want nu zijn we aan het einde. De grote omwenteling aan het einde is de oorlog van Gog Oemagog. Het is nu een roechnisje, spirituele, oorlog dat nu langzaam lijkt uit te monden in een kinetische oorlog. De wereld verslechtert met de dag. Als Hasjem niet had beloofd om de wereld nooit meer te vernietigen, dan zouden wij niet meer bestaan.

We hebben nog heel erg weinig tijd voordat de Mosjiach [ben Joseef] komt en dan moeten we zowel als mensheid als individueel tesjoeva gedaan hebben. En door dit persoonlijk op de goede manier te doen, zal de angst bij de mensen om wat voor reden dan ook afnemen en zal men er klaar voor zijn om de Mosjiach te ontvangen.

Bronnen:

The Climate of Yemos Hamashiach—Messianic Era van Rabbi Kessin sjlita’
The Age of Anxiety van Tzvi Faishman
How to stop worrying? van Rabbi Anava 
Copyright © 2021 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.