14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Het unieke van ieder mens ligt met name in zijn intenties, emoties, levensstijl en –richting
Publicatiedatum: donderdag 09 juni 2022 Auteur: Opperrabbijn Evers | 491 keer gelezen
Opperrabbijn R. Evers, Gezondheid, psychologie en sport »
Enkele gedachten bij de offers van de twaalf stamoudsten
Ik heb een probleem. Bij iedere sjoeldienst doen de meeste aanwezigen in sjoel hetzelfde. Iedereen heeft een talliet (gebedskleed) aan, iedereen zegt dezelfde gebeden. Ik leg dezelfde tefillien, gebedsriemen als Mosje. Wat is het verschil tussen de mensen?

Wellicht is hierop een antwoord te vinden bij de inwijding van het Misjkan, de Tabernakel deze week.

Elke keer weer herhaling van hetzelfde
Aan het einde van de parsja wordt verteld, dat iedere voorzitter van de twaalf stammen een offer bracht. De Tora herhaalt ieder, identiek offer bij elke vorst nog een keer. Waarom? Volgens Nachmanides (13e eeuw) wilden alle stamvorsten dezelfde dag en tegelijkertijd een offer brengen. Enkel het vermelden van het eerste offer van de belangrijkste stamvoorzitter Nachsjon, de zoon van Aminadav en daarna bij iedere volgende stamvoorzitter vermelden "zie boven", zou van minachting getuigen voor de eer van de overige stamvorsten.

Ieder offer en gebed wordt telkens weer gewaardeerd
leder had zijn eigen individuele manier om G'd te dienen en al die speciale bedoelingen en intenties komen in een aparte vermelding tot uiting. Rabbi Simcha Zisel van Kelm (19e eeuw) legt het als volgt uit: Men zou kunnen denken, dat, omdat zoveel mensen dezelfde mitswa doen, G'd de mitswa van ieder individu steeds minder waardeert.
Daarom staan alle offers met dezelfde details steeds opnieuw beschreven om ons duidelijk te maken, dat elke offer even geliefd was in de ogen van G'd. Hetzelfde geldt voor onze gebeden.

Unieke intenties en levensstijl
Maar daar is wel speciale intentie voor nodig. Het unieke van ieder mens ligt met name in zijn intenties, emoties, levensstijl en –richting.
In het Hebreeuws wordt het unieke van ieder individu gevat in het woord `kavvana’. Kavvana kan op verschillende manieren worden vertaald: gevoel, emotie, concentratie of toewijding. De stam van het woord “kavvana” is “kiveen”: richten op. Dit suggereert, dat kavvana “gericht bewustzijn” is.

Gericht bewustzijn in onze jachtige maatschappij
Tegenwoordig kennen we geen offers meer. De gebeden zijn in plaats van de offers gekomen. Daar is nog meer gericht bewustzijn voor nodig.

In onze jachtige, moderne maatschappij lijkt er weinig tijd en aandacht te bestaan voor het unieke van het gebed. In het drukke, aardse leven van sommige mensen lijkt een tefilla, waarin onze aanhankelijkheid aan het Opperwezen wordt betoond, niet meer te passen. Toch is deze ervaring, een `touch van het G’ddelijke’, ook voor de moderne mens onmisbaar.

Constant dezelfde inhoud
Rabbi Aryeh Kaplan geeft ons hierover enkele gedachten mee. Vaak worden we geconfronteerd met studenten, die zich erover beklagen dat het opzeggen van de gebeden hun zinloos overkomt omdat onze dagelijkse gebeden elke dag weer bijna dezelfde inhoud hebben. Hoe is het mogelijk dat we drie keer per dag dezelfde woorden uitspreken en deze woorden toch hun betekenis blijven houden?

Verhoogde staat van bewustzijn
Rabbi Kaplan gaat in op zijn ontmoetingen met beoefenaars van meditatie. Meditatie bestaat o.a. uit het voortdurend herhalen van een mantra, een speciaal woord dat opgegeven wordt door een meester. “Is dat alles?” vroeg hij ongelovig. “Dat is alles” was het antwoord. “Als je steeds weer dezelfde woorden herhaalt, brengt je dat in een verhoogde staat van bewustzijn”. Wij nemen aan dat meditatie niets te maken heeft met ons begrip van davvenen, het gebed. Maar toch kunnen we iets van de menselijke psyche begrijpen uit de verschillende psychologische reacties, die meditatie oproept.

De diepte van onze ziel bereiken
Wanneer het steeds herhalen van een betekenisloos woord een bepaald psychologisch effect kan hebben, mag men ook aannemen, dat het herhalen van een betekenisvol gebed een nog veel sterkere invloed zal hebben op onze psyche. En daar ging het om bij de offers vroeger en het gebed tegenwoordig: de diepten van onze ziel bereiken en zo het unieke van ieder individu vorm geven.Copyright © 2022 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.