15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wanneer “natuurlijk” een wonder wordt
Publicatiedatum: dinsdag 26 februari 2008 Auteur: Redactie | 3.808 keer gelezen
Redactie, Sjoa (Holocaust), Lijden, De Vrije Wil, Straf en Beloning »

Voor G'd is twee mensen bij elkaar brengen
even moeilijk
als het splijten van de Rietzee.

Sotah 2a

Een wonder is wanneer een patroon in de natuur onderbroken wordt. Hasjem zegt dat olie moet kunnen branden. Zijn Wil maakt olie brandbaar. Dat is meetal zo, dus is er sprake van een patroon en dus is het een natuurwet.
Wanneer Hasjem zegt dat azijn brandbaar moet zijn, wordt een patroon en dus een natuurwet onderbroken en is er dus sprake van een wonder. Op de keper beschouwd worden zowel olie als wijn gecreëerd en in stand gehouden. Iets "natuurlijks" en Bamidbar/Num. 15:37-41 liggen daarom heel dicht bij elkaar. Afgoderij begint niet bij een beeld maken en dan zijn voeten kussen. Afgoderij begint met het ontkennen van Dewariem 4:39 en erkenning dat zaken buiten Hasjems gezag bestaat. Afgoderij begint bij het resultaat dat wij "natuur" noemen. En hier komt het met betrekking tot Bamidbar: natuurlijk betekent de gewoonte van zaken die wij zien: je ogen volgen.
Een wonder is, is wanneer Hasjem het natuurlijke proces "onderbreekt". Het natuurproces wordt iedere seconde van de tijd door Hem in stand gehouden waarvan wij door bestudering op zekere hoogte het proces begrijpen. Bij een wonder wordt het proces door een ánder proces onderbroken. Met andere woorden: een wonder is niet alleen een G'ddelijk ingrijpen. Alles is een G'ddelijk ingrijpen! Zodra iedere dag de Rietzee om drie uur in de middag zou splijten, is dát in onze ogen geen wonder meer. We "kennen" het proces. Wat een wonder toen de eerste vliegtuig vloog, wat normaal dat wij twee keer per jaar het vliegtuig pakken om naar Israël te gaan.
Zodra natuur als wonder voorspelbaar gaat worden in de ogen van de mens, wordt een wonder natuurlijk.

We spraken over afgoderij. In het Jodendom is alles afgoderij wanneer iets buiten Hasjem bestaat, ook al is het door G'd geschapen. Dit is de regelrechte ontkenning van Dewariem 4:39. De proclamatie van Hasjem "Ani Hasjem"; "Ik ben G'd, Ik ben niet veranderd' wijst uit dat alles door Hem bestaat. Is Hij er niet, dan zijn wij er niet. Als toch - ondanks Hij het geschapen zou hennen -  een bestaan naast Hem zou zijn, zou dit betekenen dat als G'd zou ophouden met bestaan, het wel op eigen kracht kan bestaan. Een onmogelijkheid!
Daarom is atheïsme pure afgoderij. Daar wordt beweerd dat de wereld zonder G'd voort bestaat. Daarnaast: wanneer je op Sjabbat naar het strand gaat, is het niet meer alleen Sjabbat, maar Sjabbat én naast de Sjabbat de strand. Gezien het feit dat wij het gebod hebben mogen ontvangen dat de Sjabbes (alleen) op de 7e dag geheiligd moet worden en dat de wereld een deel van G'd is, is het enige ding op aarde is vandaag Sjabbat en niet Sjabbat EN strand. Dus Sjabbatontheiliging is iets náást Hasjem plaatsen. Nogmaals, de zevende dag is op deze wereld niets anders dan Sjabbat. En de wereld is onderdeel van Hasjem. Iets naast Sjabbat plaatsen is iets naast Hasjem plaatsen en dat is afgoderij.

Als niets buiten Hasjem om bestaat... hoe zit het met het kwaad?

Pagina index:
Copyright © 2008 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.