3 Tewet 5782 | 06 december 2021
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossiers / Hasjkafa
Engelen en demonen
Zoals engelen belangrijk zijn binnen diverse religies, hebben engelen ook een belangrijke plaats binnen het Jodendom. Er bestaan zoveel verschillende tradities omtrent engelen binnen het Jodendom, dat wij uitsluitend de meeste voorkomende visies kort zullen bespreken. In de schemering van de 6e dag op de Sjabbatdag, nadat G'd de zielen schiep, zouden de demonen geschapen zijn. Volgens een Talmoedische bron schijnen demonen kenmerken te hebben van zowel engelen als mensen.
Geloof en Vertrouwen
Geloof en vertrouwen in Hasjem wordt in het Jodendom respectievelijk emoena en bitachon genoemd en vormt de basis van het Joodse leven. Om bitachon te hebben in Hasjem dat alles wat je overkomt altijd ten goede is, heb je eerst emoena nodig. Geloof dat alles van Hasjem komt. Daarom is bitachon gebaseerd op emoena.
Goed en Kwaad
Het kwaad vervult een belangrijke rol in schepping. Het brengt de vrije wil in balans. Het opereert als een middel om het goede mogelijk te maken. Daarom wordt het kwaad beschouwd als de schil van het goede. Het is het omhulsel dat G’ds scheppingsdoel zo goed mogelijk verpakt.De mens heeft een belangrijke plaats gekregen in de historische ontvouwing van dit G’ddelijke scheppingsplan.
Gouden Kalf
Wat was de grote overtreding van het gouden kalf? Hoe was het mogelijk, dat het volk zo vlak na de grote wonderen bij de uittocht uit Egypte weer zo snel kon vervallen tot afgoderij?
Hasjkove volgens de RaMCHaL
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto  [RaMCHaL] was als een van de grootste Meqoebal - Kabbalist - ooit, ook een van de meest toonaagevende Moessar -schrijver die ooit geleefd heeft. Een van zijn beroemdste werken is de Pad der Oprechten  [Messilat Hajesjariem]. In deze sektie zullen we naast de Pad der Oprechten ook andere werken van hem aanhalen. Deze werken heten de Hasjkove van de RaMCHaL. Wat is Hasjkove [Hasjkava]? We geven het voorbeeld van een Architect [Hasjem] die...
Het lichaam
Omdat ieder mens geschapen is naar 'het beeld van Hasjem', heeft ieder orgaan in ons lichaam zowel een spirituele als fysieke betekenis. Hierdoor beschikken wij zowel met ons lichaam als met onze ziel een ontzagwekkende spirituele macht. Als je zondigt, lijdt de des betreffende onderdeel van het lichaam waarmee je hebt gezondigd zowel fysiek als spiritueel. Ons lichaam met onze 248 ledematen en 365 bindweefsel, bloedvaten of zenuwen lopen parallel met de 248 positieve mitswot, de 'je zal'...
Joodse Inkt
Met wat Joodse inkt zijn scrhijfels die 'een moraal van het verhaal' bevatten. Deze vertelsels zijn oodse wijsheden, Aggadah en waar gebeurde verhalen. Ook voor kinderen!
Kabbalah
Door de Kabbalah - de verborgen wijsheid - heen, is voor de menselijke intellect een verborgen waarheid die gekend kan worden. Kabbalah is de studie over: De G'ddelijke Inspiratie en Profetie Wegen om Hasjem te benaderen en aan Hem te kleven G'ds Unicum, Voorzienigheid en Hanhagah (drijfveer), hoe Hij op onze daden in deze wereld reageert. Dit gaat middels Zijn Attributen Chesed (Genade en Liefde), Din (Zijn gestrenge Oordeel) en Rachamiem (Genade) Hoe de...
Kaf Hajasjar
Kav Hajasjar [lett. de juiste maat] Is geschreven door Rabbi Tzvi Hirsch Kaidanover [1648-1712]. Kaf Hajasjar is een moessarboek gebaseerd op de Zohar. Het is een verzameling van verhalen uit de Zohar en morele richtlijnen. Ondanks het een zwaar en vooral voor de talmied een confronterend boek is, is het boek een van de meest populaire werken onder de moessar literatuur van de afgelopen driehonderd jaar.
Kleding van de priesters
"Terwijl zij gekleed zijn in priesterlijke kleding, zijn zij gehuld in het priesterdom; maar wanneer zij geen priesterlijke kleding dragen, ligt het priesterschap niet op hen" [ Zevachiem 17b ]. Noch een kohen [Priester] noch een kohen hagadol [Hogepriester] is geschikt om in de Bejt Hamoqdasj, de Tempel, dienst te doen wanneer hij zijn heilige kleren niet draagt. De kledingstukken van de kohaniem beschikken namelijk over een intrinsieke heiligheid. Zo zijn zij krachtig genoeg...
pagina 2 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.