2 Chesjwan 5781 | 20 October 2020
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossiers / Hasjkafa
Lasjon Hara
Lasjon hara' is informatie dat belastend en nadelig voor de betrokkene is, maar altijd waar. Iemand die lasjon hara’ spreekt, wordt gemotiveerd door zijn sterke menselijke drang zichzelf belangrijker te voelen. Hij stelt zichzelf boven de ander en wordt omringt door irritante, onachtzame, gebrekkige mensen die van zijn wereld een grote teleurstellende en ongemakkelijke plaats maken. Het wordt een gewoonte langs de tselem Hasjem [evenbeeld van Hasjem] van zijn naaste te kijken en zet...
Leer van Rav Avigdor Miller
Tekst volgt
Leer van Rav Eliyahu Dessler
Eliyahu Eliezer Dessler [1892-1953] werd in Gomel [Rusland] geboren als achterkleinzoon van Rav Yisrael Salanter, de oprichter van de Moessarbeweging. Rav Dessler staat vooral bekend om zijn moessarlessen in Michtav MiEliyahu [Brieven van Eliyahu] die hij door de jaren heen aan zijn talmiediem heeft geschreven. Daarin zijn Kabbalistische ideeën en principes van de Maharal van Praag duidelijk merkbaar. Rav Dessler viel absoluut onder de Moessar Traditie en naast de kabbalistische...
Leer van Reb Chaim van Volozhin
De jesjivah van Volozhin De meest vooraanstaande leerling van de Gaon van Wilno [GRA] was Reb Chaim van Volozhin [1749–1821] en de oprichter de jesjiva in Volozhin in 1803. Deze jesjiva is de meest invloedrijke Litvische instelling ooit waar de filosofie van Reb Chaim werd uiteengezet. In zijn legendarische Nefesh HaChaim benadrukt hij op een kabbalistische en ethische wijze de kracht van Tora-studie en de vervulling van de mitswot om iedere Jood dichter tot G'd...
leven, dood en het hiernamaals
Volgens het Jodendom begint en eindigt het leven niet bij de geboorte en de dood, omdat de ziel van G'd afkomstig is en daardoor eeuwig blijft bestaan. De ziel doorstaat vier fasen. De eerste drie worden herhaalt door de gilgoel [ reincarnatie ]:     het spirituele bestaan van de ziel voor de geboorte,     het fysieke leven,     het post-fysieke leven in het hiernamaals,     Olam Haba, de Komende Wereld dat volgt na...
Lijden
Iedereen kent in zijn leven voor- en tegenspoed. De Baal Sjem Tov zei ooit over zichzelf: " Of anderen mij loven, mij of vernederen of mij in verlegenheid brengen, het is allemaal een en hetzelfde."  Waarom? Alles komt van Hasjem en dan is het altijd goed, ook al zien wij dit niet. Daarom is in het Jodendom de algemene houding tegenover lijden: "Gam zoe letova... ook dit is voor het beste ..." Dit komt voort uit de G' dsvertrouwen die binnen het Jodendom een centrale rol speelt....
Messias [Masjiach]
"Ook wanneer Hij lang op zich laat wachten, hoop ik niettemin iedere dag op zijn komst" . Messianisme is geen cultuuroptimisme, waarbij de humanisering van de maatschappij geleidelijk aan tot een wereldwijde Messiaanse gelukzaligheid moet leiden. De geschiedenis heeft deze verwachting gelogenstraft. De Messiaanse verlossing verloopt in stadia. Het uiteindelijke criterium blijft voor Maimonides `succes': hij, die erin slaagt de Messiaanse verwachtingen te realiseren, is de ware...
Misjkan en Bejt Hamiqdasj [Tabernakel en de Tempel]
Hoewel de Misjkan [de Tabernakel] een – diras arai – een tijdelijke woning voor Hasjem was, was alles binnen de muren van de Misjkan Heilig, omdat Hasjem daar was. De Bejt Hamiqdasj [Tempel] is door Sjlomo Hamelech gebouwd. De reden is volgens de Zohar omdat hij de 15e generatie na Adam is. In deze sectie proberen we zoveel mogelijk facetten van zowel de Misjkan, de Bejt Hamiqdasj en aanverwanten te bespreken.
Moessar [ethiek]
Moessar staat voor ethiek die met name erop gericht is de persoon op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Maar ook hoe iemand zich moet gedragen in het dagelijks leven. Hoe moet je met roddel omgaan? Hoe belangrijk is liefdadigheid? Hoe spreek ik op een betamelijke manier? Hoe los ik ruzies op? Hoe moet ik me gedragen op het werk, op school, op straat? Hoe kleed ik mij? Enz. Moessar is dus zelfontplooiing om naar heiligheid te streven. Grootheden zoals de Chofets Chaim, Chason Ish, de...
Namen van G'd
De twee meest voorkomende namen van G'd in de Tora zijn E-LO-K-IEM en Hasjem. Elokiem wordt gewoonlijk beschouwd als de naam die G'd gebruikt als Hij optreedt in Zijn hoedanigheid als strenge rechter, terwijl de naam Hasjem in het algemeen in Tora gebruikt wordt als G'd optreedt in Zijn hoedanigheid als de Barmhartige, Genadige G'd.
pagina 3 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2020 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.