3 Tewet 5782 | 06 december 2021
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossiers / Hasjkafa
Noachieden [Zeven Wetten van Noach]
De Tora erkent slechts één onderscheid onder alle mensen: Joden die onderworpen zijn aan de voorschriften van de Tora. Niet-Joden die onderworpen zijn aan de Zeven Wetten van Noach. De Zeven Geboden zijn op deze pagina te lezen. Daarnaast bestaan er voor niet-Joden zes handelingen die ter strengste verboden zijn die juist wel voor Joden gelden en deze zijn hier te lezen.  Ook regels van moessar - ethiek - gelden voor niet-Joden. Alle artikelen uit het...
Offers [karbanot]
De Tora schrijft vier soorten offers voor: 1. dieroffers, 2. vogeloffers, 3. meel- en 4. wijnoffers. Van iedere categorie mogen alleen bepaalde soorten gebruikt worden en die welke gebruikt mogen worden zijn beperkt tot bepaalde offers. Verder moeten de offers aan allerlei beperkende voorwaarden voldoen.
Oorlog
Hoewel het Jodendom oorlog niet geheel veroordeeld, heeft het Jodendom oorlog nooit lichtvaardig benaderd en opgevat. Zelfs niet wanneer het noodzakelijk is of wanneer er sprake is van een mitswe. Toch hanteert de Tora één vuistregel: voordat je op oorlogspad gaat, ga om de onderhandelingstafel voor vrede [ Dwariem 20:10-11 ]. Volgens de Maharal is deze regel alleen van toepassing wanneer het des betreffende volk Bnej Jisrael niets heeft aangedaan. Maar wanneer zij dat wel...
Ouderschap
Het Jodendom is pro-life. Het leven staat centraal in het Jodendom. Daarom is de eerste mitse voor de man in de Tora, het voortbrengen van het leven. Of je nu Sjomer Sjabbes bent opgegroeid   of je nu sinds jouw trouwen pas voor het eerst van matzobal soep hebt gegeten , zoals Joden hun Jodendom divers beleven, is zoals alles in het Jodendom ook het ouderschap erg divers. In dit dossier spreken we over diverse vormen van ouderschap. 
Pad der Oprechten [Mesillat Yesharim]
In 1740, toen RaMCHaL in Amsterdam woonde, bracht hij de legendarische Mesillat Yesharim [pad van de oprechten] uit. Het is een Kabbalistisch literatuur werkje en is wellicht de populairste werk onder de moessar -literatuur. Mesillat Yesharim wijst ons de weg hoe onze ziel met G'd één kan worden. Het werk is gebaseerd op de ladder van rabbi Pinachs ben Jaïer. Er wordt gezegd dat je het boekje wel 100 keer moet overlezen om het te kennen. In dit dossier vindt je...
Parah Adoemah [de Rode Koe]
De wetten rond de Rode Vaars worden altijd als de meest mysterieuze wetten van de Tora beschouwd. Koning Salomo - meest intelligent persoon die ooit geleefd heeft - die drie boeken van Tenach – Prediker, Spreuken en Hooglied geredigeerd heeft en elk voorschrift met 3000 parabels kon uitleggen – riep over de rode koe uit: ”Dit gaat mijn begrip te boven”. Ondanks de mitswe ons verstand te boven gaat, mogen we wel pogingen wagen deze te interpreteren. In deze artikelen...
Shteinman
Maran Harav Aharon Yehuda Leib Shteinman werd in 1912 of 1914 in Brisk geboren. Hij wordt samen met Maran Posek Hagaon Rav Shmaryahu Yosef Chaim Kanievsky [Reb Chaim geb. 1928– ] door nagenoeg bijna alle charedische stromingen als dé autoriteit op gebied van Halacha, de Joodse wet, erkent. Samen met Reb Chaim wordt hij wereldwijd erkend als een Gadol Hador [Leider van de Generatie], maar heeft na de dood van Maran Posek Hagaon Rav Rabbi Yosef Shalom Elyashiv in 2012 wel de...
Sjier Hasjieriem/Hooglied
Wat is dit Sjier Hasjiereim/Hooglied? Hooglied is een liefdeslied tussen Hasjeem, G’d en Am Jisra’eel, het Joodse volk. Het heeft duidelijk te maken met Pesach toen G’d het Joodse volk uitkoos voor een innige band. Dat kreeg gestalte bij de uittocht uit Egypte. Sjier Hasjieriem , Hooglied, wordt in de regel gelezen op Sjabbat Chol Hamo'ed Pesach. In dit dossier kun je meer lezen over dit boeiend boek.
Tehilliem/Psalmen
Dawid Hamelech  voelde en begreep het rijke overzicht van alle menselijke gevoelens in alle situaties. Ieder subtiele nuance en variatie van de menselijke emotie vond zijn uiting in de wonderlijke Tehilliem [Psalmen]. Daarom is Tehilliem een licht voor onze zielen in de donkere dagen van nood. Zij is een tegengif tegen ontmoediging en wanhoop . Tehilliem geeft troost en hoop. Door de geschiedenis heen zijn deze heilige verzen altijd wel een bron van aanmoediging en steun geweest....
Tesjoeva [Inkeer]
Berouw in het Jodendom staat bekend als tesjoeva [letterlijk "terugkeer"] en is de manier om verzoening te krijgen voor zonde. Aan tesjoeva zitten meerdere handelingen aangekoppeld. Enkele van deze handelingen zijn het erkennen van de zonde, belijden van de zonde, onthouding van de zonde en de zonde corrigeren. Daarnaast moet je goede daden doen. Toch vraagt een succesvolle tesjoeva meer van de zondaar. Vandaar dit dossier over tesjoeva.
pagina 4 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.