3 Tewet 5782 | 06 december 2021
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossiers / Hasjkafa
TorahCode
TorahCodes hebben een buitenlaag en binnenlaag. De binnenste laag bestaat uit de statistisch ongebruikelijke compacte arrangementen [tabellen of tafels] van historisch en logisch verwante trefwoorden. Deze woorden worden aangetroffen op significante en op gelijke afstand van elkaar geplaatste letters [ELS's] en op die manier verschijnen de relevante delen van de tekst. De diepere binnenlaag bestaat uit de Torah-interpretaties en leringen die verband houden met deze tabellen. Deze...
Verspieders
Als G'd ergens niet van houdt dan is het kwaadsprekerij over Zijn Land. Toen tien van de verspieders - meragliem - naast hun verslaglegging hun ongezouten mening gaven, ontstond een groot probleem. Dat de meragliem op pad gingen om het Land te verkennen, was op initiatief van het volk dat door Mosje werd goed gekeurd. In plaats van slechts een objectieve verslaggeving, ventileerden zij een subjectieve mening en uitte dat publiekelijk.
Vrije Wil
De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen [ Wikipedia ]. Het verschil tussen mens en dier is dat de mens intellectueel zelf kan kiezen. Een dier kan dit niet en handelt instinctief. Een dier handelt dus volgens een gedefinieerd, voorspelbaar patroon. De mens is in staat cotrole te hebben over zijn instinct. Hij kan zijn gevoelens verfijnen en hij heeft zelfs controle over zijn...
Ziel, gilgoel en geweten
De mens heeft 2 zielen : de dierlijke ziel [nefesj die op zichzelf is gericht] en de G'ddelijke ziel [nesjama/nesjomme die op G'd is gericht]. Gilgoel Nesjamot/Gilgoelei Hanesjamot (meervoud: gilgoeliem ) beschrijft het Joodse begrip van reïncarnatie. Het woord gilgoel betekent "cyclus" en nesjamot is het meervoud voor "zielen." Door de tijd heen, "recyclenen" zielen door meerdere "levens" of "incarnaties" in verschillende menselijke lichamen. Het doel is individuele tikkoen...
[Im]moraliteit
Hoe moet je je volgens de Tora gedragen? De vraag hoe je je moet gedragen heeft te maken met moraal. Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in dit geval een halachische context als correct en wenselijk worden gezien.
pagina 5 / 5 «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.