4 Tewet 5782 | 08 december 2021
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / Gioer
Je kunt op twee manieren Joods zijn. Je kunt Joods zijn omdat jouw moeder, grootmoeder, etc. Joods is of je hebt gioer gedaan bij een erkende Bejt Din [Joods Gerechtshof].

Gioer [komt van 'ger'; vreemdeling] is de bekering tot het Jodendom. Net zoals het vroeger mogelijk was om Joods te worden, is dat nog steeds het geval.

Echter maken we geen propaganda voor het Jodendom, want het Jodendom kent geen missie.
Bestanden / Gioer
5000ste militair van het IDF toegetreden tot het Jodendom
23 januari 2011
Naast dat het IDF - de Israëlische Defensie is, heeft het zich ook als een centrum voor Joodse studie ontwikkeld waar duizenden militairen die niet volgens de Halacha Joods zijn kunnen deelnemen aan cursussen Jodendom. Grofweg 800 mensen per jaar doen vervolgens gioer. Danzij dit centrum...
Sfardische Opperrabbijn Shlomo Amar: Vastgelopen coalitie wanneer de nieuwe gioerwet niet wordt aangenomen
22 juli 2010
Opperrabbijn Amar De Sfardische Opperrabbijn zei afgelopen zondag dat naar zijn mening de religieuze partijen in de coalitie moeten opstappen wanneer zij de voorgestelde wet tot een regeling voor de verandering op gebied van gioer (toetreding tot Jodendom) niet willen aannemen. Ondanks hij...
Indiase dokter bekeert zich met zijn familie tot het Jodendom en noemt kinderen naar Holtzbergs
08 februari 2010
In sterke navolging van het Bijbelse verhaal van aartsvader Abraham gooide een dokter uit Mumbai zijn vaders ‘afgoden' aan diggelen en besliste Jood te worden in Israël.   Dr. Vagirds Frads, thans Aharon Abraham, verliet zijn positie als directeur van het medisch centrum ICU...
Joods-zijn door keuze: de Geriem en reïncarnatieleer
27 december 2009
Joden vormen geen volk. Wat is een volk? Een groep mensen die allemaal dezelfde taal spreken, hebben dezelfde geschiedenis, - achtergrond, zelfde cultuurpatroon hebben en samen in een bepaald land wonen. Een Jood kan een Nederlander zijn, maar ook een Afrikaan, Amerikaan, Israëliër,...
Rabbianaat in verlegenheid gebracht door valse bekeerlingen
10 juli 2009
Sefardische Opperrabbijn van Israel de Risjon Letsion Rabbijn Shlomo Amar was geschockt Het Opperrabbinaat in Israel heeft onlangs een lijst ontvangen van meer dan 60 onlangs tot Jodendom bekeerlingen die toch in Jezus zijn blijven geloven. Daarnaast zijn deze mensen actief als...
Gilgoel: reïncarnatie van de zielen
21 juni 2009
Rabbi Sprecher vertelde het volgende waar gebeurd verhaal. Er was eens een man die zo erg aan toe was dat hij als een kasplantje aan machines lag om zo in leven te blijven. De dokter was een seculiere Jood en vanuit die gedachtegoed  besloot hij op een dag de machine stop te zetten omdat...
Het leven van Aquila (Onkelos)
21 maart 2009
"Je bent als buitenstaander (niet-Jood) niet in staat G'ds Woord en Zijn Mondelinge Wet volledig te absorberen.  Je kan alleen de diepte van de Wijsheid van de Tora ontdekken door met intentie er naar te leven van wat je geleerd hebt, en de anderen daarmee te onderwijzen. Voor...
Zijn Ashkenazische Joden afstammelingen van de Khazaren?
31 december 2008
Steeds vaker krijg ik te maken met mensen die beweren dat de Europese Joden van Ashkenazische komaf geen echte Joden zijn, maar afstammelingen van een niet Joods volk. En het blijkt inderdaad te zijn dat ik niet de enige ben die dit soort dingen te horen krijg. Anti-Zionistische activisten...
De Joodse houding t.o.v. de niet-Joden
21 december 2003
Hoe staan de Joden t.o.v. de gojiem ; de niet-Joden? Mogen zij met hen trouwen? Kunnen niet-Joden een plek krijgen in de Olam Ha-Ba (hiernamaals)? Hoe word je Jood? Jodendom en andere religies Het Jodendom is van mening dat rechtvaardigen uit alle naties het recht op een plek in de...
pagina 3 / 3 «      1   |   2   |   3   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.