22 Aw 5782 | 19 augustus 2022
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Dossier / Tehilliem/Psalmen
Dawid Hamelech  voelde en begreep het rijke overzicht van alle menselijke gevoelens in alle situaties. Ieder subtiele nuance en variatie van de menselijke emotie vond zijn uiting in de wonderlijke Tehilliem [Psalmen]. Daarom is Tehilliem een licht voor onze zielen in de donkere dagen van nood. Zij is een tegengif tegen ontmoediging en wanhoop. Tehilliem geeft troost en hoop. Door de geschiedenis heen zijn deze heilige verzen altijd wel een bron van aanmoediging en steun geweest. Tehilliem is een blijvende innerlijke kracht zowel in het verleden als in het heden.

Daarnaast is Tehilliem profetisch! Zelfs in deze tijd ontdekken wij voorspellingen die in Tehilliem zijn voorspeld.
Verder leren we in Tehilliem dat
jissoeriem [tegenspoed] chesed [liefdadigheid] van de Allerhoogste is Die als een vader zoveel van zijn kinderen houdt, dat hij hen wel eens een tik geeft om hen op het goede levensspoor te zetten. Niemand waardeerde die jissoeriem zoals Dawied Hamelech dit deed.
Moge de Tehilliem ons allen tot een les en zegen zijn.
Bestanden / Tehilliem/Psalmen
Onze Tehilliem [Psalmen] Vs. Tiliem [raketten] van Chamas
01 augustus 2014
Het is gewoon verbazingwekkend hoe de wekelijkse parasja en de haftara verwijzen naar de hedendaagse actualiteit. In de sidra Mattot draagt Mosje de IDF op om 12.000 soldaten te mobiliseren voor de oorlog tegen Midjan. In diezelfde week, mobiliseert de hedendaagse IDF 12.000 militairen voor...
De werkelijke zonde van Dawied Hamelech
29 december 2013
In hoofdstuk 11 van Sjmoe'el II wordt verteld over de zonde van Dawied Hamelech. Op het eerste oog lijkt de zonde van Dawied Hamelech een ernstige zonde tegen Oeri'a, de eerste echtgenoot van Batsjeva, de kleindochter van Achitophel. Ook zou het op zwakte en immoraliteit uitwijzen. Zeker voor...
Hasjem is onze Ware Beschermer
09 december 2013
Door alle ballingen heen, zo leert de Chofets Chaim ons, is Hasjem met het Joodse volk. Wanneer dit op een nationaal niveau al geldt, wat dan niet op individueel niveau? Want Hasjem zegt in Tehilliem 91:15 : “ imo-'anochie vetsarah... Ik ben bij je in nood". Het Joodse volk gaat aan...
Asjrei: de fundamentele overtuiging en spirituele groei
23 november 2010
Degene die de lofprijzing over Hasjem in deze wereld zingt, verdient de toekomstige wereld, zoals er staat geschreven: “Gelukkig die in Jouw huis verblijvend, steeds weer Jouw lof verkondigen sela.” ( Sanhedrin 91b ) Asjrei is een heel belangrijk onderdeel van de gebeden. Het is...
Perek Shirah, lied van het Universum
05 maart 2008
Nefesj Hachaiem : Dit is de betekenis van de Perek Shirah waarvan de traditie zei: "Wie iedere dag Perek Shirah reciteert (verdient de Olam haba), wanneer een persoon het reciteert, omvat hij alle machten (dat is het heelal die aan de creatie van de mens deelnam). Hij geeft kracht aan de...
pagina 4 / 4 «      1   |   2   |   3   |   4   
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.