1 Ijar 5781 | 13 april 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Pesach
Bewegende standbeelden!
Opperrabbijn R. Evers, Pesach » 1.101 keer gelezen
Hoewel het pas over drie maanden Pesach is, maken we in de Tora reeds nu de voorbereidingen van Seideravond mee. Volgens de Tora stellen de kinderen ons de vragen. Ma ha’edot? Wat zijn de getuigenissen? Vraagt de chagam, wijze zoon in de Hagada van Seideravond. Rabbi Jehoeda Halevi (12e eeuw) legt in zijn filosofische werk Koezari uit dat `choekiem’ geboden zijn die wij moeten accepteren ook al kunnen we de reden ervan niet begrijpen. Misjpatiem zijn begrijpelijke geboden, die...
We werden door G'd Zelf bevrijd
Opperrabbijn R. Evers, Pesach, Parasja » 835 keer gelezen
Vlak voor de tien plagen stelt G’d: ”Opdat jullie zullen weten, dat Ik, jullie G’d, het ben, die jullie onder de dwangarbeid van de Egyptenaren wegvoer” ( Sjemot 5:6 ). In de pasoek (vers) wordt benadrukt, dat wij moeten beseffen, dat de bevrijding uit G’ds hand zelf – en niet via een intermediair – is geschied. Dit was belangrijk in het afgodische Egypte. Maimonides (1135-1204) legt uit, dat de bron van alle afgoderij het idee was, dat G’d...
Vele verheven gedachten in één sidra
Opperrabbijn R. Evers, Parasja, Pesach » 888 keer gelezen
Beha’alotecha Numeri 8:1 – 12:16 Vele lessen kunnen we leren uit de verscheidenheid aan onderwerpen in deze sidra. De les van Aharon In de Sidra van vorige week – Naso - werd beschreven hoe de Nesie’iem (voorzitters) van de twaalf stammen het altaar van het Misjkan inwijdden met hun offers. Eén nasí moest toekijken. Dat was Aharon, de voorzitter van de stam Levi, die geen offers bracht bij de inwijding. De stam Levi mocht niet meedoen. Aharon...
Vehi Sheamda: het grote Pesachwonder van vandaag
Pesach » 900 keer gelezen
De wonderbaarlijke draai van het Joodse lot. Vanuit het oude Egypte tot nucleair Iran. Op de muziek van Yaakov Shwekey [even oppassen met Omertijd].
De Hagada volgens Rav Israel Meir Lau
Pesach, Opperrabbijn R. Evers, Assimilatie » 1.194 keer gelezen
Nu nog knechten, volgend jaar vrij ! Voormalige Opperrabbijn van Israel Jisra’eel Lau vertelt over een bijzonder indrukwekkende gebeurtenis. Lang geleden moest hij eens een seder geven voor meer dan duizend soldaten. Rav Lau las het stukje Ha Lachma Anja – dit is het brood van de ellende – in het Aramees voor en vertaalde het in het Ivriet. Een sabre (geboren Israëli) stond op en vroeg Rav Lau: “Deze tekst spreekt ons niet meer aan. Hoe kunt u zeggen...
Seider-verklaringen
Halacha, Opperrabbijn R. Evers, Pesach » 947 keer gelezen
Inhoudsopgave 1. Halachma Anja 1: al vertrokken uit Egypte? 2. Halachma Anja 2: Bedoeling van de Seider 3. Halachma Anja 3: “Nu nog hier maar volgend jaar in het land Israël. Nu zijn we nog slaven. Volgend jaar zijn we vrij” 4. Drie niveaus van vrijheid: drie Jamiem toviem 5. Zorg voor de armen: onderdeel van de vertelling 6. Deze avond leunen wij allemaal 7. Avadiem hajinoe – slaven waren wij voor Farao 8. Rabbi Elazar ben Azarja zei: “Ik ben als een...
Uittocht uit Mitsrajiem/Egypte wetenschappelijk bevestigd
Wetenschap, Pesach, Archeologie » 2.232 keer gelezen
Antropologen hebben de laatste jaren conclusies kunnen trekken dat er geen enkel ander volk bestaat die zo'n sterke nationale herinnering heeft als de Bnej Jisrael. Naast het feit dat wij iedere week tijdens de Kiddoesj op Sjabbat en dagelijks bij het dawnen [bidden] van de Sjema de Jetsi'at uit Mistrajiem – Uittocht Egypte – herdenken, is de gebeurtenis van de uittocht inmiddels ook nog eens wetenschappelijk bevestigd. David Ben Gurion zei tijdens zijn speech voor de VN...
Ons nieuwe levendoel met Pesach:
Pesach, Opperrabbijn R. Evers » 1.122 keer gelezen
een volk van het boek worden Rabban Gamliël zei: “Ieder die niet uitvoerig deze drie onderwerpen op Pesach bespreekt, heeft zijn plicht niet gedaan. En dit zijn ze: Pesach, matsa, maror”. Normaliter hechten wij niet veel waarde aan uitleggingen van de mitsvot. Meestal kunnen de redenen niet ‘de volledige lading dekken’. We leggen bijvoorbeeld Tefillien (gebedsriemen) teneinde ons hart en ons intellect in dienst te stellen van G’d, zoals de Joodse...
De Pesach Syllabus
Halacha, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken], Pesach » 1.929 keer gelezen
ENKELE ACHTERGRONDEN EN VERKLARINGEN VAN DE SEIDERAVOND Door: Rabbijn mr. drs. R. Evers
Pesach is het feest van de matzes
Opperrabbijn Jacobs, Pesach » 1.072 keer gelezen
Haar jongste zoon was getrouwd. Wat een genot om alle kinderen en schoonkinderen aan tafel te hebben op sjabbat. Wat een sfeer en wat een gezelligheid. Wat een lawaai. En toch stoorde haar iets. Al haar dochters en schoondochters lieten duidelijk van zich horen, alleen de jongste schoondochter was altijd stil, ze sprak nauwelijks. De schoonmoeder vroeg zich weleens af of ze überhaupt kon spreken en of ze wel contact had met haar jongste zoon. Ze zag echter dat haar zoon toch wel met...
pagina 4 / 6 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [6]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.