2 Tewet 5782 | 06 december 2021
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Leven, dood en Opstanding der doden
De 42 mystieke reizen van het leven [Baal Shem Tov]
Leven, dood en Opstanding der doden , Redactie, Leer van de Baal Sjem Tov » 2.706 keer gelezen
 "Dit zijn de reizen van Bnej Jisrael, die Egypte - hun gastheren - hadden verlaten, onder leiding van Mosje en Aharon" [ Bamidbar 33:1 ]. De Baal Sjem Tov legde uit dat deze 42 reizen in ieders leven - vanaf de geboorte tot aan de dood - bestaat. Wanneer iemand geboren wordt en de baarmoeder verlaat, staat dit parallel met de Uittocht uit Mitsrajiem. De persoon reist van de ene plek naar de andere totdat hij aankomt in de Komende Wereld, die overeenkomt met Erets Jisrael. Want er...
Gilgoel [reïncarnatie] volgens de Baal Shem Tov
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Chassidiem en Chassidoes » 2.898 keer gelezen
"Als de mosjiach niet binnen zestig jaar komt, dan moet ik weer terug naar deze wereld komen. Maar ik zal niet hetzelfde als ik nu ben zijn". ( BSjT ) Een van de zestig zeldzame, pure zielen die zo nu en dan op de wereld verschijnen omdat de Joodse gemeenschap dit waardig is, is die van de Baal Sjem Tov. In het begin toen alle zielen van de mensheid in Adam verzamelt waren, was natuurlijk de ziel van de BSjT ook daar aanwezig. Maar toen Adam Harisjon naast de boom van Kennis van...
Onze G'd en de G'd van onze voorouders [Baal Shem Tov]
Redactie, Leven, dood en Opstanding der doden , Chassidiem en Chassidoes » 2.655 keer gelezen
Qaver Hamachpelah waar Adam, Chava en onze voorouders begraven liggen. Waarom zeggen wij zo vaak in de gebeden "onze G'd en de G'd van onze voorouders"? Aangezien wij over dezelfde G'd spreken. De Ba'al Sjem Tov legt het volgende uit: we kunnen de mensen wat betreft hun geloof in Hasjem in twee groepen verdelen: Zij die in Hasjem geloven omdat zij dat van huis uit hebben meegekregen. Zij die door nadenken en/of studie tot het inzicht zijn gekomen dat Hasjem bestaat. Wat...
Waarom mag een Koheen zich niet aan een dode verontreinigen?
De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj , Leven, dood en Opstanding der doden , Opperrabbijn R. Evers » 1.054 keer gelezen
Het Jodendom: de leer van het leven Het Hebreeuwse woord koheen is afgeleid van de Hebreeuwse stam KWN, hetgeen of ‘basis’ of ‘richting geven’ betekent. Ook tegenwoordig nog worden de kohaniem gezien als degenen, die bij uitstek geschikt en voorbestemd zijn om geheel klal Jisraëel in haar fundamentele waarden te richten en te verenigen in wijding aan G’d. De antieke religies – maar ook de geloofsbeleving tegenwoordig – werden beheerst door de...
Deze wereld en het hiernamaals vanuit het Jodendom
Opperrabbijn R. Evers, Mosjiach [Messias], Leven, dood en Opstanding der doden » 1.233 keer gelezen
Hier is wat de wijzen van de Talmoed ons leren over de "Nieuwe Wereld" en de "Tijd van de Mosjiach". Volgens de Talmoedische wijsheid zal de wereld zoals wij die vandaag ervaren 6000 jaar bestaan. Volgens de Joodse kalender bevinden wij ons vanaf de Schepping in 5773. De Talmoed leert ons dat de eerste 2000 jaar de wereld zonder Tora was. Dan, in 1948 na de Schepping, stond Avraham onze patriarch op en begon met het verspreiden van Tora-kennis. In het jaar 2448 na de Schepping werd...
Recht van Overpad
Ilonia, Leven, dood en Opstanding der doden , Parasja » 1.074 keer gelezen
De levende en de dode. Als Sarah’s leven in deze wereld eindigt, maakt de Thora exacte berekening van haar jaren: “De leeftijd van Sarah was honderdzevenentwintig jaar: dat waren Sarah’s levensjaren”. (Gen. 23:1 Dasberg) Als wij ons leven van moment tot moment, dag bij dag en jaar bij jaar dan zijn onze gedachten meer gefocust op het heden en de toekomst, terwijl het meeste van wat voorbij is gegaan wordt meestal vergeten. Maar in feite wordt iedere gedachte,...
Jodendom en Euthanasie
Leven, dood en Opstanding der doden , Opperrabbijn R. Evers, Reguliere wetgeving » 1.927 keer gelezen
Een vriend heeft Alzheimer. Hij denkt aan euthanasie. Verschillende mensen vinden, dat ook dementie een geldige reden is om euthanasie te laten plegen en beschouwen geestelijke aftakeling als uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar de meeste mensen vinden nog steeds, dat het simpele feit, dat iemand vindt, dat hij/zij klaar is met zijn/haar leven nooit aanleiding mag zijn voor een arts om euthanasie toe te passen. In 2003 sprak de rechtbank in Haarlem een huisarts vrij voor de hulp, die...
Lasjon Hara, verboden spraak
Ahavat Israel [naaste liefde], Redactie, Lasjon Hara [kwaadsprekerij] » 1.432 keer gelezen
Behoed je tong van het kwade en jouw lippen van het spreken van bedrog. Tehilliem/Ps. 34:14 Een koning stuurde zijn zoon op weg om te studeren. De zoon kwam uiteindelijk terug als iemand die volledig thuis was in kunst en wetenschappen. Op een dag vertelde de koning zijn zoon dat hij een bepaalde steen die zo groot was als een molensteen moest nemen. Deze steen wilde hij op de bovenste verdieping van het paleis geplaatst hebben. Maar de steen was zo zwaar dat de prins deze niet kon...
Nadere details bij het bezoek van een Joodse begraafplaats
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Halacha, Leven, dood en Opstanding der doden » 1.569 keer gelezen
Qever [graf] van רבי יוחנן בן זכאי [Rabbi Jochanan ben Zakkai] in Tiverja [Tiberias]. Indien op één en dezelfde begraafplaats zowel de ouders als Tsaddikiem (rechtvaardigen) begraven liggen, moet men na een bezoek aan de graven van de Tsaddikiem ook de graven van de ouders bezoeken. Op sommige plaatsen wordt door de beheerders van de begraafplaats betaling verlangd voor de toegang tot de begraafplaats. Men zou zich kunnen afvragen of dit geoorloofd is nu de...
Kunnen wij ook inspireren na onze dood?
Leven, dood en Opstanding der doden , Opperrabbijn R. Evers » 1.474 keer gelezen
De Egyptische onderkoning JOSEEF lukte dit in ieder geval wel. .. “Mosje nam het gebeente van Joseef mee” ( 13: 19 ). Waarom vertelt de Tora, dat Mosje de botten van Joseef meenam? Er zijn vier antwoorden. 1.      Geschiedenis is geen toeval. G’d regelt onze levensloop zo dat alles uiteindelijk weer op “zijn pootjes terechtkomt”. De Tora is een groot protest tegen de idee, dat alles maar toevallig gebeurt. Alles heeft een bedoeling,...
pagina 4 / 7 [1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [7]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.