17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Dossiers
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Dossier / Brit Mila (besnijdenis)

De een rituele besnijdenis van Joods jongetjes op de achtste dag vanaf de geboorte.
Wanneer er een gioer [toetreding van een niet-Jood tot het Jodendom] plaats vindt, gebeurt de brit mila op de leeftijd dat de man gioer doet.

Bestanden / Brit Mila (besnijdenis)
Briet mila met terugwerkende kracht
28 oktober 2021
Afbeelding: Posek Rav Chaim Kanievsky sjlita als sandek bij een brit milah. Aan het einde van de sidra geeft G’d Awram de opdracht zichzelf en alle mannen en jongens in zijn huis te besnijden. Het is een Verbond tussen G’d en Awrams nakomelingen. Een nieuwgeboren kind...
Levenscyclus volgens de Vaderen
29 oktober 2017
Afbeelding een chatoenah, Joodse trouwerij "Hij [Yehuda ben Tema] zei: Met vijf jaar [zou men met de studie van] de Schriften moeten beginnen; met tien jaar met de Misjna, met dertien jaar [is men verplicht] de geboden te doen….” De Misjna gaat verder. … Met...
Tehilliem/Psalmen 6
04 januari 2015
Tehilliem 6 is door Dawied Hamelech gecomposteerd toen hij bedlegerig was door een vreselijke ziekte. Hij accepteerde de jissoeriem [tegenspoed] als een bevrijding van zijn ziel van de ketenen van zonde. De Tehilliem wordt begeleid met een sjemini t . Dat is een...
Wat onderscheid Avraham's gerechtigheid met die van Noach?
11 oktober 2013
G'd zei tegen Avraham: "Wandel voor Mijn aangezicht en wees volmaakt” [ Bereesjiet 17:01 ]. Rasji legt uit dat Avraham's volmaaktheid, zijn vermogen om Tamiem te zijn, werd verkregen door zijn naleving van de mitswa van de Brit Mila . Zolang hij de orlah [voorhuid] nog had, had hij...
De Sjabbat en de Briet Mila
13 april 2013
‘En op de achtste dag zal hij besneden worden’ ( 12:3 ). Dit voorschrift werd al eerder gegeven aan Avraham ( Bereesjiet 17:12 ). Onze pasoek (vers) licht een extra aspect van de besnijdenis toe: op de achtste dag – zelfs op Sjabbat – moet de Briet Mila geschieden (...
De drie opdrachten van de besnijdenis
13 april 2013
“Op de achtste dag zal het voorhuidvlees besneden worden” ( 12:3 ). De besnijdenis bestaat uit drie handelingen: 1. chitoeg: het wegsnijden van de voorhuid, 2. pri’a: het terugslaan van het dunne vlies en 3. metsietsa: het wegzuigen van het bloed. Zolang een jongetje nog...
Minhagiem, gewoonten bij de besnijdenis
13 april 2013
Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv ZT"L als sandek Sjalom zachar Traditioneel werd op de eerste vrijdagavond na de geboorte van een zoon, een viering gehouden ter ere van de pasgeborene – de Sjalom zachar. Deze viering, die de status heeft van een se’oedat mitsva, werd...
Achtergronden van de besnijdenis
13 april 2013
‘En op de achtste dag zal hij besneden worden’ ( 12:3 ).   Kracht en betekenis De briet-mila heeft grote kracht. De briet-mila is niet alleen een lichamelijke ingreep maar ook een geestelijke houding. De Briet-mila weerspiegelt het idee van tsenioet (ingetogenheid). De...
De Beriet mila – besnijdenis – kent een diepgaande symboliek
20 juni 2011
De kracht van de beriet-mila ligt in zijn helende en verheffende betekenis. De Joodse besnijdenis toont onze innige verbondenheid met HaSjeem (G’d). Jisjmaeel was 13 jaar oud toen hij werd besneden. Jitschak werd besneden op de achtste dag. Dit leidde tot een discussie tussen de twee zonen...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.