14 Adar II 5784 | 23 februari 2024
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wat zijn de struikelblokken in het Jodendom?
Halacha, Talmoed Tora, Redactie » 2.385 keer gelezen
“ Lifnej 'iwer titen michsjol... je zult geen een struikelblok voor de blinde plaatsen” Wajjiqra 19:14 . Deze pasoek [kortweg ' lifnej 'iwer... voor de blinde '] zou opgevat kunnen worden dat je letterlijk geen struikblok voor een blinde of slechtziende mag plaatsen.
Wat zijn engelen?
Engelen en demonen, Redactie » 2.311 keer gelezen
Wat zijn engelen? Het Hebreeuwse word voor engel is malach. Malach betekentboodschapper. Deze boodschappers hebben geen eigen wil en zijn voor geprogrammeerd om Hasjems Wil te doen, terwijl de mitswot aan de mens is toevertrouwd om te kiezen of je Hasjem wilt dienen of niet . Hierdoor zijn de menselijke diensten van groter waarde dan de diensten van de engelen. Wanneer de mens de mitswot naar behoren een invulling geeft, bereikt hij een oneindig grotere geestelijke hoogte dan de...
We hebben niet het recht om in een fatalistische depressie weg te zakken
Rosj Hasjana, Opperrabbijn R. Evers, Tesjoeva [Inkeer] » 666 keer gelezen
Fotocredits © Marc Israel Sellem/Jerusalem Post We hebben niet het recht om in een fatalistische depressie weg te zakken als we oog in oog staan met onze Schepper ‘Vandaag staan jullie allen stabiel voor Hasjeem ’ ( Deut. 29:9 ). Deze openingsvers uit parsjat Nitsawiem wordt altijd vlak voor Rosj Hasjana gelezen. De Tora biedt ons altijd hoop maar niet iedereen voelt zich happy met de Hoge Feestdagen in het verschiet. We moeten tesjoewa doen en tot inkeer...
We leven langzamerhand naar de Messiaanse Tijden toe
Einde der Tijden, Maatschappij, Mosjiach [Messias] » 469 keer gelezen
We lezen in de choemasj over de geboorte van Ja’akov, de derde aartsvader. Met hem en zijn twaalf zonen begint het joodse volk zijn lange weg door de geschiedenis. We kregen de eerste Tempel en na Babylonische ballingschap van 70 jaar de tweede Tempel. Na de verwoesting van de tweede Tempel in Jeruzalem begon de grote ballingschap van Rome, die 2000 jaar zou duren. Esau, de tweelingbroer van Ja’akov wordt gezien als de stamvader van Rome. Inmiddels is bijna de helft van alle...
We lijden onder Corona maar de Messiaanse trekken van Israel worden steeds duidelijker
Mosjiach [Messias], Corona » 1.489 keer gelezen
Ik ben door de Corona problematiek lang niet in Israel geweest maar in de goede oude tijden toen we nog reizen konden, kwam ik elke keer verbaasd en verbluft terug. Wat een land! De vele verkiezingen waren niet de leukste periode. Af en toe vallen er harde woorden. In de Verenigde Naties worden doorlopend resoluties tegen Israel aangenomen en rapporten gepubliceerd met de meest akelige beschuldigingen. Maar gelukkig neemt ons heilige land langzamerhand Messiaanse trekken aan. De religieuze...
We verkwanselen onze joodse erfenis voor een paar euro’s meer
Opperrabbijn R. Evers, Galoes/Ballingschap » 599 keer gelezen
Bij de uittocht staat ( Sjemot/Ex. 13:17-18 ): “ Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat G’d hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want G’d zei: Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde G’d het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte”....
We werden door G'd Zelf bevrijd
Pesach, Opperrabbijn R. Evers, Parasja » 1.258 keer gelezen
Vlak voor de tien plagen stelt G’d: ”Opdat jullie zullen weten, dat Ik, jullie G’d, het ben, die jullie onder de dwangarbeid van de Egyptenaren wegvoer” ( Sjemot 5:6 ). In de pasoek (vers) wordt benadrukt, dat wij moeten beseffen, dat de bevrijding uit G’ds hand zelf – en niet via een intermediair – is geschied. Dit was belangrijk in het afgodische Egypte. Maimonides (1135-1204) legt uit, dat de bron van alle afgoderij het idee was, dat G’d...
Wees als sterren: kijk naar elkaar om
Redactie, Talmoed Tora, Ahavat Israel [naaste liefde] » 1.301 keer gelezen
Habet-na' hasjamajmah oespor hakochaviem 'iem-toechal lispor 'otam...kijk omhoog naar de hemel en tel de sterren, als je in staat om te tellen zijn...” [ Bereesjiet 15:15 ]. Hasjem telt iedere dag[ Tehilliem 147 ] wel twee keer per dag de sterren. Een keer bij schemering wanneer de sterren voor het eerst aan de Hemel verschijnen en Hasjem telt de sterren nogmaals bij het aanbreken van de dag, wanneer zij hun taken hebben afgerond. Hasjem geeft ieder ster zijn individuele en...
Wees een rechter over jezelf
Redactie, Eloel, Talmoed Tora » 1.438 keer gelezen
Sjoftiem wesjotriem titen-lecha... rechters en politieagenten zal jij aanwijzen...” [ Dwariem/Deut. 16:18 ]. Het woordje lecha is op verschillende manieren te interpreteren. Binnen de moessar – ethiek – heeft dit gebod als volgt de betekenis: “ jij zal rechters en politieagenten over jezelf zijn...” . R'Moshe Feinstein leert in Darash Moshe dat de vers het Joodse volk opdraagt een rechtssysteem op te zetten, maar...
Wees goed voor iedereen. Begin met groeten
Voedsel en Kasjroet, Mitswes [geboden] doen, Halacha » 1.889 keer gelezen
De Tora geeft een lijst van vogels die verboden zijn om op te eten. Rasji legt uit dat de vogel die in de Tora aangeduid wordt met ' chasidah ' daar 'ooievaar' bedoeld wordt. De naam chasidah komt van het woordje chesed, liefdadigheid. Rasji legt uit dat een ooievaar is altijd vriendelijk naar zijn vrienden. De RaMBaM leert dat een van de redenen waarom de Tora ons bepaalde vogels verbiedt te eten, is omdat zij wrede karaktertrekken bezitten. Wanneer wij...
pagina 141 / 147 [1]      «      139   |   140   |   141   |   142   |   143      »      [147]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.