15 Tisjri 5784 | 30 september 2023
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Vrouwen in het Jodendom
Waarom het Jodendom naar de moeder gaat
Vrouwen in het Jodendom, Opperrabbijn R. Evers, Halacha » 449 keer gelezen
‘ Pinchas ’ staat in het teken van de ‘jiddisje memme’. Hier wordt weer een tipje van de mysterieuze sluier rond de joodse moeder opgelicht. Er zijn bekende uitspraken van onze Wijzen over de standvastigheid van de joodse vrouwen om het jodendom voort te zetten. Continuiteit is prioriteit nummer een. We moeten als joods volk de Messiaanse tijden ongeschonden halen. Qualiteit en quantiteit Niet alleen dat het joodse volk in stand moet blijven maar het zou mooi...
Vrouwelijke schoonheid en het Jodendom
Tsenioet [Ingetogenheid en Privacy], Opperrabbijn R. Evers, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 2.370 keer gelezen
Voordat de priesters ( kohaniem ) het Heiligdom betraden wasten zij hun handen en voeten. Het wasvat werd bedekt met de spiegels, die de vrouwen gebruikten om zich mooi te maken voor hun mannen in Egypte. G’d zei Mosjé dat dit Hem het meest dierbaar was, omdat de vrouwen in Egypte zichzelf opmaakten om bij te dragen aan het voortbestaan van het Joodse volk, terwijl de mannen wanhopig waren. Door de verdiensten van de moedige vrouwen bleef het Joodse volk in stand, ondanks de...
De rol van de Joodse vrouw in het Jodendom
Opperrabbijn R. Evers, Vrouwen in het Jodendom » 3.932 keer gelezen
De rol van de Joodse vrouw werd vaak ondergewaardeerd en verkeerd begrepen. Alsof openbare voorgangersrollen de essentie van een menselijke samenleving zijn, staren wij ons blind op de `inferieure’ positie van de Joodse vrouw. Haar mindere verplichting tot sommige dagelijkse `mannelijke’ religieuze opdrachten stelt haar op continue basis te zorgen voor de medemenselijkheid in het Joodse leven. Terwijl zij in werkelijkheid de meest menselijke, liefdevolle en opbouwende rol vervult...
Chanoeka, het feest van het licht
Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Vakantie, Minhagiem [Gewoonten en Gebruiken] » 2.478 keer gelezen
Geschiedenis Gedurende de periode van de Tweede Tempel – ongeveer 2200 jaar geleden – vaardigde de Hellenistische Syrische regering allerlei decreten uit tegen het Joodse volk in een poging hun religie uit te roeien. Zo verboden zij de Joden Thora te studeren en mitsvot (geboden) uit te voeren. Ook staken zij hun handen uit naar de bezittingen van de Joden en lieten zij hun doch­ters niet met rust. Hellenisten drongen het Beet Hamikdasj , de Tempel te Jeruzalem, binnen en...
Hoofdbedekking voor de vrouw
Vrouwen in het Jodendom, Redactie, Mitswes [geboden] doen » 4.655 keer gelezen
Een hoofddoekje als hoofdbedekking Er wordt gezegd dat hoofdbedekking voor de vrouw voorspoed in haar Jiddishkeit geeft. Toch mag je je niet afvragen: ik ken een vrouw die geen hoofdbedekking draagt en toch gaat het haar goed ten aanzien van kinderen, gezondheid en levensonderhoud, evenals het leven in het algemeen. Allereerst weten wij niet wat er zich in levens van een ander afspeelt, welke uitdagingen zij ondergaan. Niemand vertelt de ander wat er precies in zijn leven gaande is....
Invloed van de vrouw op de man
Rabbi Sprecher, Vrouwen in het Jodendom » 2.426 keer gelezen
In zijn opstand tegen de autoriteit van Mosje en Aharon , werd  Qorach door Dathan, Aviram en door On, de zoon van Pelet gesteund ( Bamidbar/Num. 16:1 ). Het openingsvers van deze Sidrah is de enige plaats waar On ben Pelet wordt vermeld. In de rest van het verhaal wordt zijn naam ook niet meer genoemd. Deze afwezigheid is opmerkelijk, waardoor onze geleerden rekening houden dat de zoon van Pelet voor de gevolgen van zijn dwaasheid gered is. Dit is dankzij het gezond verstand van zijn...
De rol van de vrouw in het Jodendom
Vrouwen in het Jodendom, Redactie, Halacha » 18.862 keer gelezen
Twee vrome vrouwen in Israel De rol van de vrouw in het Jodendom wordt door de buitenwacht enorm onderschat. Wij horen stellingen dat vrouwen niets te vertellen hebben, dat vrouwen niet in hun waarde gelaten worden en nog erger, dat vrouwen lager zijn dan de mannen. Dit zijn sprookjes en aan de hand van dit verslag hopen wij dit sprookje uit de wereld te ruimen. De rol van de vrouw in het Jodendom is enorm belangrijk. Sterker nog, in de Halachàh (de Joodse Wet) heeft de rol...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.