15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Artikelen / Rosj Chodesj
Hoe vinden we iedere dag weer kracht om ons Jodendom te inspireren?
Opperrabbijn R. Evers, Rosj Chodesj, De kalender » 825 keer gelezen
Afbeelding: chabad.org De krachtbron voor vernieuwing: de joodse kalender We lezen nu over de tien plagen, die Egypte troffen. Langzamerhand wordt het joodse volk bevrijd en volgt de spirituele volkswording. De eerste echte opdracht van G’d aan het joodse volk – nog voor de Uittocht uit Egypte – was onze eigen kalender. Waar halen wij de kracht vandaan om steeds weer opnieuw te beginnen? We hebben veel vervolging en ellende meegemaakt maar zijn altijd positief...
Rosj Chodesj - het begin van de joodse maand
Halacha, Rosj Chodesj, Opperrabbijn R. Evers » 856 keer gelezen
De eerste echte mitsva – Tora-opdracht – voor het Joodse volk werd nog in Egypte gegeven. In het tweede boek van de Tora – Sjemot/Exodus - wordt het begin van de Joodse kalender voorgeschreven: " En G’d sprak tot Mosje en Aharon in het land Egypte, als volgt: "Deze maand wordt voor u het begin van de maanden, het is de eerste van de maanden van het jaar voor jullie" ( 12:1 -2 ). Dit was de lentemaand, die wij nu Nisan noemen. De nieuwe maansdag wordt Rosj...
Inleiding Tehilliem [Psalmen]
Rosj Chodesj, Media_levensbeschouwing, Lijden » 1.806 keer gelezen
Er staat geschreven: 'dit is het boek van de generaties van mensen' [ Bereesjiet/Gen. 5:1 ]. G'd toonde alle toekomstige generaties aan Adam. Hij liet hem Dawied zien, die stond ingeschreven met voor een leven van 3 uur... Adam zei: 'Mogen 70 jaren van mijn jaren gegeven worden aan zijn ziel.'... Toen zei Adam: ' Koning van het Universum! Dit mooie mens - reik ik aan met soevereiniteit en loflied voor de 70 jaar, zodat hij voor Jouw moet zingen!” [ Yalkut Shimoni Ber....
Rosj Chodesj volgens de Baal Shem Tov
Rosj Chodesj, Leer van de Baal Sjem Tov » 2.905 keer gelezen
De Baal Sjem Tov was gewoon om op iedere erev Rosj Chodesj te vasten ( Jom Kippoer Katan ) tot de geboorte van de nieuwe maan ( molad ) ( Tz'ror HaChaim ). Hij was ook gewoon de hele boek Tehilliem/Ps. zonder onderbreking te reciteren ( Imrej Pinchas 435 ) Wanneer de BSjT aan een Rosj Chodesj-feest deelnam, de * Oesjpizin [Aramees voor "gasten"] - de zielen van de Zeven Herders van Jisrael - met hem meededen. *De Oesjpizin zijn: Avraham, Jitschak, Ja'aqov, Mosje, Aharon, Joseef...
De 'Shalom Al Yisrael Synagoge' in Jericho
Rosj Chodesj, Oslo Akkoorden, Heilige Plaatsen » 1.968 keer gelezen
In 1936 heeft de archeoloog dr. Baramki van de Oudheden Autoriteit onder het Britse Mandaat een bijzondere ontdekking gedaan. Hij ontdekte in Jericho de Shalom Al Yisrael Synagoge en heeft toestemming gekregen van de Britse overheid om de bijzondere vondst op te gegraven. Deze synagoge, dat letterlijk 'Vrede over Israël' heet, dateert van de late 6e - vroege 7e eeuw. Zoals afgesproken met de Britse overheid, hielden de eigenaren van de vindplaats de synagoge in uitstekende staat en...
Rosj Chodesj- mitswe om onzeJoods-zijn te vernieuwen
Rabbi Sprecher, Redactie, Rosj Chodesj » 2.801 keer gelezen
De sjioer is een verslaglegging op MP3 van de sjioer "Bo" van Rabbi Sprecher op 2 sjewat 6970/12-jan-2010 in de Diaspora Jesjive in Jeroesjalajiem. De MP3 is vastgelegd door Alexander van Dijkhuizen. We lernen op de mp3 uit de Artscroll Choemasj blz. 348. Waarom was Rosj Chodesj de eerste mitswe die aan Israël gegeven is terwijl zij steeds nog in Mitsrajiem (Egypte) woonden? Waarom is Parasja Hachodesj zo belangrijk dat zij vooraf aan het geven van de Tora op Mt. Sinaj...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.