17 Ijar 5784 | 25 mei 2024
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Brit Mila (besnijdenis)
Briet mila met terugwerkende kracht
Opperrabbijn R. Evers, Brit Mila (besnijdenis) » 703 keer gelezen
Afbeelding: Posek Rav Chaim Kanievsky sjlita als sandek bij een brit milah. Aan het einde van de sidra geeft G’d Awram de opdracht zichzelf en alle mannen en jongens in zijn huis te besnijden. Het is een Verbond tussen G’d en Awrams nakomelingen. Een nieuwgeboren kind moet op de 8e dag besneden worden. Awram wordt daarna Awraham en Sarai Sara genoemd. G’d belooft het echtpaar een zoon, ondanks hun leeftijden: 100 en 90 jaar! Jitschak was de eerste in de...
Levenscyclus volgens de Vaderen
Leven, dood en Opstanding der doden , Brit Mila (besnijdenis), Bar/Bat Mitswa » 2.247 keer gelezen
Afbeelding een chatoenah, Joodse trouwerij "Hij [Yehuda ben Tema] zei: Met vijf jaar [zou men met de studie van] de Schriften moeten beginnen; met tien jaar met de Misjna, met dertien jaar [is men verplicht] de geboden te doen….” De Misjna gaat verder. … Met vijftien jaar de [studie van] Talmoed; met achttien jaar onder de choepa [trouwen]; met twintig jaar het zelf zorgen voor levensonderhoud, met dertig jaar is men in volle levenskracht, op veertig jaar...
Tehilliem/Psalmen 6
Leven, dood en Opstanding der doden , Media_levensbeschouwing, Media_Halacha en Ethiek » 1.752 keer gelezen
Tehilliem 6 is door Dawied Hamelech gecomposteerd toen hij bedlegerig was door een vreselijke ziekte. Hij accepteerde de jissoeriem [tegenspoed] als een bevrijding van zijn ziel van de ketenen van zonde. De Tehilliem wordt begeleid met een sjemini t . Dat is een 8 [sjemini]-snarig instrument [ Talmoed Arachin 13b ]. De 8 staat voor de bevrijding van deze wereld, verlossing van deze fysieke en morele ziekten [ Maharal en Hirsch ]. Dit zijn...
Wat onderscheid Avraham's gerechtigheid met die van Noach?
Mitswes [geboden] doen, Rabbi Sprecher, Brit Mila (besnijdenis) » 1.546 keer gelezen
G'd zei tegen Avraham: "Wandel voor Mijn aangezicht en wees volmaakt” [ Bereesjiet 17:01 ]. Rasji legt uit dat Avraham's volmaaktheid, zijn vermogen om Tamiem te zijn, werd verkregen door zijn naleving van de mitswa van de Brit Mila . Zolang hij de orlah [voorhuid] nog had, had hij een fysieke imperfectie. Met de verwijdering van deze, werd Avraham volmaakt. De vraag is dan waarom Avraham deze mitswe nodig had om een Tamiem te worden. Noach werd immers ook Tamiem genoemd en dat...
De Sjabbat en de Briet Mila
Sjabbat, Halacha, Opperrabbijn R. Evers » 1.822 keer gelezen
‘En op de achtste dag zal hij besneden worden’ ( 12:3 ). Dit voorschrift werd al eerder gegeven aan Avraham ( Bereesjiet 17:12 ). Onze pasoek (vers) licht een extra aspect van de besnijdenis toe: op de achtste dag – zelfs op Sjabbat – moet de Briet Mila geschieden ( B.T. Sjabbat 132a ). In de Midrasj wordt hierbij een vergelijking (masjal) geschetst: twee ministers kwamen voor de koning. Niemand wist wie hoger in rang was. Toen de één de ander...
De drie opdrachten van de besnijdenis
Brit Mila (besnijdenis), Opperrabbijn R. Evers » 1.873 keer gelezen
“Op de achtste dag zal het voorhuidvlees besneden worden” ( 12:3 ). De besnijdenis bestaat uit drie handelingen: 1. chitoeg: het wegsnijden van de voorhuid, 2. pri’a: het terugslaan van het dunne vlies en 3. metsietsa: het wegzuigen van het bloed. Zolang een jongetje nog in de buik van zijn moeder is, is het kedoesja (heilige) deel van zijn ziel nog niet echt verbonden met zijn lichaam. Pas na de besnijdenis is er sprake van instroom van kedoesja van de nesjomme....
Minhagiem, gewoonten bij de besnijdenis
Opperrabbijn R. Evers, Brit Mila (besnijdenis) » 1.556 keer gelezen
Maran Posek Hador Hagaon Harav Elyashiv ZT"L als sandek Sjalom zachar Traditioneel werd op de eerste vrijdagavond na de geboorte van een zoon, een viering gehouden ter ere van de pasgeborene – de Sjalom zachar. Deze viering, die de status heeft van een se’oedat mitsva, werd gehouden in het huis van de pasgeborene. Hoewel dit gebruik een tijd lang in de vergetelheid was geraakt is het tegenwoordig weer in opkomst. Wanneer de geboorte op vrijdag namiddag plaatsvindt na...
Achtergronden van de besnijdenis
Brit Mila (besnijdenis), Opperrabbijn R. Evers » 4.267 keer gelezen
‘En op de achtste dag zal hij besneden worden’ ( 12:3 ).   Kracht en betekenis De briet-mila heeft grote kracht. De briet-mila is niet alleen een lichamelijke ingreep maar ook een geestelijke houding. De Briet-mila weerspiegelt het idee van tsenioet (ingetogenheid). De besnijdenis is gericht tegen peritsoet (promiscuïteit) in het dagelijkse, openbare leven. Perietsoet is een aantasting van het verbond met G’d. Door versterking van de heiligheid van ons verbond...
De Beriet mila – besnijdenis – kent een diepgaande symboliek
Brit Mila (besnijdenis), Opperrabbijn R. Evers » 3.313 keer gelezen
De kracht van de beriet-mila ligt in zijn helende en verheffende betekenis. De Joodse besnijdenis toont onze innige verbondenheid met HaSjeem (G’d). Jisjmaeel was 13 jaar oud toen hij werd besneden. Jitschak werd besneden op de achtste dag. Dit leidde tot een discussie tussen de twee zonen van Awraham. Jisjmaeel claimde dat hij meer opofferingsgezindheid had voor het geloof dan Jitschak, omdat hij zich vrijwillig had laten besnijden op zijn dertiende. Jitschak ging hierop in en stelde...
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.