10 Tisjri 5783 | 05 oktober 2022
Artikelen Sorteer op: naam | publicatiedatum | populariteit
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Artikelen / Rabbi Sprecher
G'ds Getuigen; iedere vrijdagavond een mini Jom Kippoer
Sjabbat, Redactie, Media_levensbeschouwing » 2.225 keer gelezen
De sjioer is een verslaglegging op MP3 van de sjioer "Bereesjiet" van Rabbi Sprecher op 26 Tisjrej/14-10-2009 in de Diaspora Jesjive in Jeroesjalajiem. De MP3 is in Jeroesjalajiem. In deze MP3  zal Rabbi Sprecher aan de hand van Bereesjiet 2:3 aantonen dat wij G'ds Getuige zijn dat Hij Schepper is van Hemel en aarde. Bereesjiet/Gen. 2:3 Verder wordt er besproken dat de Sjema' ook over G'ds Getuige spreekt! Want Getuige in het Hebreeuws is ‘‘ Ad...
Eenheid niet Uniformiteit
Maatschappij, Rabbi Sprecher, Parasja » 2.212 keer gelezen
(© Israel Images ) Tijdens de Openbaring op Har Sinaj, ‘antwoordde het hele volk met een stem: ‘wij zullen ieder woord dat Hasjem heeft gesproken doen" ( Sjmot/Ex. 24:3 ).  Was deze eenmalige gebeurtenis, waarin iedere Jood in houding en gedachten identiek met de andere Jood was,  een ideale situatie? Kan het niet zo zijn dat een Jood een variatie aan opties - dat voorbij de 613 mitswes waaraan iedere Jood moet houden - tot zijn beschikking heeft hoe hij een...
Bad G-d toen Hij ons de Torah gaf?
Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Rabbi Sprecher, De Misjkan en de Bejt Hamiqdasj » 2.207 keer gelezen
Bij het geven van de Torah zien we dat G-d het gebed uitspreekt dat we Hem altijd moeten vrezen en altijd gehoor moeten geven aan Zijn Mitzvot, voor onze eigen bestwil ( D'varim 5:26 ). De Talmoed in B'rachot 7a , haalt een ander vers aan om te bewijzen dat G-d bidt: "Ik zal ze naar Mijn heilige berg brengen, en hen zich laten verheugen in het huis van Mijn gebed [want Mijn huis is een huis van gebed voor alle natien]" ( Yashayahu 56:7 ). De pasoek zegt niet "hun gebed" maar "Mijn gebed"....
Invloed van de vrouw op de man
Vrouwen in het Jodendom, Rabbi Sprecher » 2.201 keer gelezen
In zijn opstand tegen de autoriteit van Mosje en Aharon , werd  Qorach door Dathan, Aviram en door On, de zoon van Pelet gesteund ( Bamidbar/Num. 16:1 ). Het openingsvers van deze Sidrah is de enige plaats waar On ben Pelet wordt vermeld. In de rest van het verhaal wordt zijn naam ook niet meer genoemd. Deze afwezigheid is opmerkelijk, waardoor onze geleerden rekening houden dat de zoon van Pelet voor de gevolgen van zijn dwaasheid gered is. Dit is dankzij het gezond verstand van zijn...
De Varkenspest/Mexicaanse Griep in de Talmoed
Wetenschap, Rabbi Sprecher, Media_Halacha en Ethiek » 2.188 keer gelezen
Voor deze sjioer heb je het volgende nodig: DIT luisterfragment van ruim 8 minuten die je online - of na het opslaan op jouw harde schijf moet beluisteren. DEZE Dafnotitie van de Talmoed ( Taanis 21b ). LET OP : links onderin in de rechter kolom stopt deze kopie bij een gedeelte van kanttekening 18. De rabbijn gaat door tot en met 19, waardoor je verder dient te luisteren en niet kan meelezen. De rabbijn gaat daarom ook verder over de verspreiding van deze pest, dan...
Mensen zijn als bomen
Rabbi Sprecher, Moessar [ethiek], Toe Bisjewat » 2.169 keer gelezen
Verschillende plaatsen in de Tenach wordt een persoon vergeleken met een boom. "Een persoon is als de boom in een veld... " [ Dwariem/Deut. 20:19 ], " want zoals de dagen van de boom, zo zijn de dagen van Mijn volk" [ Jesjajahoe/Jes. 65:22 ]. "Als een boom zal hij in de buurt van het water worden geplant..." [ Jirmijahoe/Jer. 17:8 ]. Waarom is de boom een metafoor voor de mens? De Maharal legt uit dat het menselijk lichaam de vorm heeft van een boom. Het lichaam wordt vergeleken met een...
Avrahams Erfenis: Het begeleiden van gasten
[Im]moraliteit, Chesed, Rabbi Sprecher » 2.141 keer gelezen
"Avraham liep met hen op om hen te begeleiden." ( Gen. 18:16 ) De RaMBaM schrijft in Hilchot 14:1 het volgende: "Het is een mitswe door de Geleerden vastgesteld om de zieken te bezoeken, nabestaanden te troosten, de doden voor hun begrafenis te begeleiden, een bruid uit te huwelijken en gasten te begeleiden wanneer zij weggaan." De Eik van Mamre [Chevron] waar het afspeelde. Foto is uit 1900. De RaMBaM geeft een korte lijst van vijf mitswes wat wij voor andere mensen moeten...
De Mystieke achtergrond van Toe Besjwat
Rabbi Sprecher, Toe Bisjewat » 2.139 keer gelezen
 De bloeiende amandelboom van Rabbijn Brodman in Savyon met daarin een kolibrie, amandelbloesem en amandelen©Devorah febr. 2008 De bron voor Toe Besjvat is de openingstraktaat van de Talmoedische Rosj Hasjana : "De Leerschool van Hillel leerde dat de 15e van de Sjvat het Nieuwjaar voor de Bomen is." Wat wordt er met Nieuwsjaar voor de Bomen bedoeld? Technisch gezien is Toe Besjvat de dag wanneer de bomen water van de grond absorberen in plaats van het voedsel die zij via...
Nazireeër: heilige of zondaar?
Halacha, Rabbi Sprecher, Naziroet [nazireeërschap] » 2.096 keer gelezen
Sjimsjon was de bekendste Nazireeër ooit De houding van de Tora ten opzichte van de Nazireeër ( nazir =gewijde) lijkt tegenstrijdig. Enerzijds noemt de Tora hem "heilig" wanneer het zegt: "Hij is heilig voor Hasjem" ( Bamidbar/Num. 6:8 ). Anderzijds moet de Nazireeër ter afsluiting van de periode van Neziroet een zondoffer brengen. Verder staat er geschreven dat wanneer een Nazireeër zich bezoedeld heeft door aanraking van een dood lichaam, zal "hij [de Kohen] voor...
De Poort naar de Hemel
Rabbi Sprecher, Leven, dood en Opstanding der doden , Lea Reedijk-Sprenger » 2.013 keer gelezen
"Toen Jakob geëindigd had zijn zonen te gelasten [bevelen], trok hij zijn voeten in het bed; hij verscheidde en werd verzameld tot zijn Volk" ( Genesis 49:33 ). Men wordt geraakt door de vanzelfsprekendheid waarmee in de Bijbel over de dood wordt gesproken. Het is "de manier van allen van de aarde" ( Jozua 23:24; I Koningen 2:2 ) Als een persoon weet wanneer hij gaat sterven, kan hij zijn zaken op orde stellen, zijn geliefden vaarwel zeggen en in het reine komen met G-d.In de Joodse...
pagina 5 / 15 [1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [15]
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.